Et annerledes barn - Støtteforeninger

Her gir vi deg en oversikt over støtteforeninger for deg med et annerledes barn.

Det finnes støtteforeninger for de aller fleste vanlige handikap og kroniske sykdommer.

Det finnes støtteforeninger for de aller fleste vanlige handikap og kroniske sykdommer. Foto: Illustrasjonsfoto:Colourbox

Publisert Oppdatert

Hvis alt ikke gikk helt som det skulle under graviditet og fødsel, eller noe oppstår senere i livet, er det greit å vite at det finnes støtteforeninger for de aller fleste vanlige handicap og kroniske sykdommer.

Mange av disse har egne nettsider. I tillegg finnes det mye informasjon på nettet fra ulike institusjoner.

Forening for hjertesyke barn
FFHB, Foreningen for hjertesyke barn, er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene til hjertesyke barn og deres familier, samt til familier som har mistet sitt hjertesyke barn.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede
NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming. NFU har rundt 7400 medlemmer fordelt på 220 lokallag over hele landet. NFU er til for å gjøre hverdagen lettere for mennesker med utviklingshemming og familiene deres. Vår visjon er et samfunn for alle.

Tistelbarna.net
Forum for foreldre med funksjonshemmede barn. Man må søke om registrering. Dette fordi vi ønsker å beskytte våre medlemmer. Forumet drives av tre foreldre i felleskap, og er ment som et sosialt nettverk. En plass hvor omsorgspersoner kan gi og få omsorg. Men også en plass å finne tips og råd.

Foreningen Norges Døvblinde
En forening av og for døvblinde og syns- og hørselshemmede. Arrangement av kurs, samlinger og stevner for døvblinde. Foreningen deltar i internasjonalt arbeid og samarbeider med døvblindes foreninger i de andre nordiske landene om løsning av felles problemer.

Forening for foreldre til barn med ernæringsproblemer
Knappen er en forening for foreldre til barn med spise og ernæringsproblemer. Foreningen ble stiftet i 1999 av foreldre som ønsket å sette fokus på en stadig voksende men lite omtalt gruppe; barn med ernæringsproblemer.

Foreningen for muskelsyke
Foreningen for Muskelsyke har i dag rundt 1650 medlemmer. Dette er først og fremst muskelsyke og deres nærmeste familie og venner, men også fagfolk, institusjoner, bedrifter og andre interesserte kan bli medlemmer.

Hørselshemmedes Landsforbund
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er interesseorganisasjonen for landets hørselshemmede. HLF har nær 38 000 medlemmer med fylkeslag i alle fylker og nærmere 200 lokallag.

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
HBF arbeider på tvers av diagnose og funksjonshemming. Vårt felles utgangspunkt er barnet. Erfaring viser at familiene står overfor mange av de samme utfordringene i hverdagen og i en krevende omsorgssituasjon. Gjennom kontakt med andre i samme situasjon er HBF til hjelp både for barnet med funksjonshemming, søsken og foreldre. Vi står sammen for å løse felles oppgaver. Rettigheter kommer ikke av seg selv.

Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde
En landsdekkende, brukerstyrt interesseorganisasjon for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde.

Leppe-/ganespalte foreningen
Leppe-/ganespalte foreningen er foreningen for deg som er født med leppe-/ganespalte, har barn med leppe-/ganespalte, arbeider innen feltet eller ønsker å være støttemedlem.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)
har et stort og velfungerende støttetilbudet for foreldre som mister barn i dødfødsel (og barn i sine første leveår). LUB følger i dag opp rundt 120 foreldrepar (via våre frivillige kontaktpersoner, foreldre som selv har mistet barn og som er kurset i å bruke sine erfaringer til å støtte andre), og støtten kvalitetssikres av fast ansatte på deres hovedkontor.

Landsforeningen for ryggmargsskadde
Landsforeningen skal ivareta ryggmargskaddes interesser, og spre informasjon om følger av ryggmargskade til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargskadde får et best mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet.

Landsforeningen for amputerte
LFA ble stiftet i 1996 og står tilsluttet Norges Handikap-forbund (NHF), som er en partipolitisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon.

ADHD Norge
Har blant annet til oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD og å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat.

Down syndrom - Marihøna
Tidsskrift for foresatte til barn og unge med Downs. Når man kommer i den situasjon at man får et annerledes barn, kan behovet for informasjon bli stort og samtidig kan man få et behov for kontakt med andre i samme situasjon. Marihøna - Bladet om Down syndrom så dagens lys i februar 1999 og har idag 1300 abonnenter.

Down syndrom - Støtteforeninger for foreldre til barn med Downs syndrom
Det finnes Ups and Downs-foreninger mange steder i Norge.

Senter for sjeldne funksjonshemninger- Frambu
Frambu er et senter som er "Sterk på sjelden kunnskap". Under hver diagnose finnes det relaterte kurs, informasjon og nyheter.

Senter for sjeldne sykdommer og syndromer (SSSS) ved Rikshospitalet
SSSS er et Smågruppesenter, opprettet i 1994. Senteret er en avdeling på Rikshospitalet og har virksomhetsområder innen rådgivning, kurs, informasjon og forskning knyttet opp mot 16 sjeldne diagnoser.

Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Foreningen er åpen for alle med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, deres pårørende og ande interesserte.

Norges døveforbund
Foreningen for døve i Norge.

Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK)
Her finner du blant annet en oversikt over div kurs som blir holdt, diagnoseinformasjon og nyttig kontaktinformasjon.

Norsk Tourette forening
Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende organisasjon som har til formål å utbre kunnskap og forståelse for Gilles de la Tourettes syndrom (TS), og være en støtte- og interesseforening for alle som har Tourettes syndrom og andre nevrobiologiske tilstander, og arbeide for at samfunnet tilrettelegges for mennesker med disse tilstandene.

Norsk Forening for Angelmans Syndrom
Foreningen arbeider for å styrke og fremme kunnskapen om syndromet, og for at foreldre, søsken, pårørende og fagfolk får treffe hverandre for å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Norges Astma og Allergiforbund
NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 19 000 medlemmer.

Norges Diabetesforbund
Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes.

Norsk Epilepsiforbund
En interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi, deres pårørende og andre interesserte.

Støtteforeningen for kreftsyke barn
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB) ble stiftet i 1982 av foreldre til kreftsyke barn.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning