En del helsestasjonene gir foreldrene mulighet til å velge mellom individuell- eller gruppekonsultasjoner. Konsultasjonene inneholder det samme: de skal gi foreldrene informasjon om barnas behov og hvordan man kan støtte barnet i utviklingen.

Individuell konsultasjon

Foreldre med barn kommer alene. Det beregnes 20 -30 minutter til hvert barn til en slik konsultasjon.

Gruppekonsultasjon

Gruppene består vanligvis av 3-5 jevnaldrende barn med foreldre. Barna er på likt utviklingsnivå. Foreldrene utveksler erfaringer om det å leve med barn, og hjelper hverandre å finne løsninger på helsemessige problemer. Man får også se hvor stor normalvariasjon det er i utviklingen til barna. Og alle er normalt like normale!

Fordi alle barna skal veies, måles, vaksineres osv. tar dette lengre tid enn ved en individuell konsultasjon. Man må beregne at en slik helseundersøkelse tar om lag 2 timer. Men til gjengjeld blir man kjent med andre familier i distriktet der man bor. Ønsker man å snakke med helsesøster på tomannshånd, er det mulighet til å prates når gruppekonsultasjonen er slutt.

Vekst

Barnet har nå gjennomsnittlig lagt på seg 2,5-3 kilo, og er blitt 10 cm lengre siden fødsel. Anbefalingen er at ernæringen fortsatt bør være brystmelk/morsmelkerstatning. Fast føde venter dere helst med til 4-6 månedersalder, til tarmene er godt utviklet. Vekt, lengde og hodeomkrets blir målt og ført på vekstkurven. Helsesøster gir dere individuell veiledning i forhold til dette.

Vekten kan variere i starten før barnet finner sin vekstkanal. Har barnet lagt på seg mindre enn forventet, men viser god trivsel, er det vanligvis ikke noen grunn til bekymring. Det kan da være aktuelt å øke melkeproduksjonen ved å legge barnet oftere til brystet.

Vekten kan også variere ganske mye avhengig av om barnet nettopp har spist eller gjort i bleien. Har barnet lagt lite på seg, kan det være aktuelt å komme tilbake om noen dager å veie barnet på nytt. Får barnet brystmelk og har lagt på seg mer enn forventet, har det ingenting å si.

Barnet blir ikke overvektig av brystmelk. Vekten forteller bare noe om barnets helse. Det er like viktig hvordan barnets trivsel er ellers.

Utvikling

Helsesøster ser på barnets utvikling når dere nå igjen kommer til helsestasjonen:

  • Barnet skal gi god kontakt.
  • Bevegelsene er blitt roligere, og ikke så rykkvise som før.
  • Det har fått sterkere nakkemuskler, og trenger ikke lenger så mye støtte for å holde hodet oppe.
  • Ungen har begynt å vise interesse for hendene sine, og kan ligge lenge å betrakte disse. Man kan også se at hendene blir åpnet og lukket mer aktivt enn før. Barnet kan snart også begynne å gripe etter ting til siden, men ikke midt foran seg.

Kjenner deg igjen

Det er nå tydelig at barnet har fått hukommelse. Det viser tydelig glede og hengivenhet når det gjenkjenner foreldre og søsken.

Det er også lettere å se hva barnet liker og misliker. I tillegg til det tydelige smilet, gir barnet også nå respons ved at det svarer med hele kroppen .

Det har mer aktive lyder, og barnet er opptatt av å lytte til både andres og egen stemme. Dette er ting helsesøster ser etter, eller spør foreldrene om på helsestasjonen.

Dersom barnet ikke har ønsket utvikling, sjekkes barnets syn og hørsel. Selvfølgelig kan det være andre forhold som gjør at barnet ikke har denne utviklingen, for eksempel skader under fødselen.

Mageleie og hodeløft

Helsesøster vil også se på hvordan barnet ligger når det ligger på magen. Har barnet ligget en del på magen, vil vi kunne se at det klarer å løfte hodet til cirka 90 grader.

Vaksiner

Er barnet friskt, og dere har valgt å følge det anbefalte vaksinasjonsprogrammet, er det tid for dette i dag.

Det er to stikk: ett med DTP (difteri, stivkrampe, kikhoste) - IPV (poliomyelitt) - Hib (haemophilus influenzae type B) - og en med vaksine mot pneumokokksykdom.

Les mer om vaksinasjonsprogrammet her.

Man må regne med at barnet gråter litt når det får disse vaksinene, men ofte greier man også å avlede barnet slik at det ikke gråter. Barnet kjenner stikket, men det kan ikke være så veldig vondt når noen barn ikke gråter når de blir avledet.

Av og til ser man at DTP -vaksinen kapsler seg inn, det merkes ved at man kjenner en hard klump, som en ert, inne i låret der vaksinen er satt. Det som har skjedd da, er at stoffet vaksinen er oppløst i, ligger som en kapsel rundt det virksomme stoffet. Dette er ufarlig, det tar bare lengre tid før vaksinen blir sugd opp.

Tidligere fikk barna veldig ofte feber etter DTP -vaksinen. Dette skjer nå mye sjeldnere. Man regner at 5 prosent av de vaksinerte, får forhøyet temperatur etter vaksinering. Det er derfor lurt å ha febernedsettende stikkpiller i huset dersom barnet ditt skulle få feber.

Etter alle vaksinasjoner skal man vente på helsestasjonen i 20 minutter før man går derifra. Dette i tilfelle barnet reagerer allergisk på noe i vaksinen, og har behov for akutt behandling. Det er meget sjelden at det skjer, men det er en sikkerhet man alltid har etter vaksinering.

Om man skal vaksinere barnet, eller ikke, bestemmes av foreldrene. Vaksinene er derimot anbefalt av helsemyndighetene, for at man skal ha motstandskraft mot de forskjellige sykdommene. Nesten alle velger å vaksinere barna sine.

Delta i vaksinedebatten her.

Søvn

Helsesøster vil nok også spørre om hvordan det går med barnets søvn .

Formidler kontakt

Er det noe angående barnets helse som helsesøster ønsker nærmere undersøkt, vil hun formidle kontakt til andre instanser. Det kan også gjelde dersom dere trenger mer støtte og avlastning enn det helsestasjonen kan tilby.

Tilbake til barnets 3. måned

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!