Amming:

Gruer seg for å ta ammefri

Kvinner gruer seg for å ta fri fra jobb for å amme. Hva har man egentlig krav på?

AMMEFRI: Dersom du jobber i offentlig sektor får du to timer betalt ammefri hver dag. det er noe annet i privat sektor...

AMMEFRI: Dersom du jobber i offentlig sektor får du to timer betalt ammefri hver dag. det er noe annet i privat sektor... Foto: Foto: Colourbox

Publisert Oppdatert
AMMEFRI: Det er ikke alltid like lett å spørre arbeidsgiveren om ammefri. Noen arbeidsplasser er mer medgjørlige enn andre.

AMMEFRI: Det er ikke alltid like lett å spørre arbeidsgiveren om ammefri. Noen arbeidsplasser er mer medgjørlige enn andre. Foto: Foto: Colourbox

Alle norske kvinner har rett til å få fri fra jobben for å dra hjem og amme barnet sitt.

I Arbeidsmiljøloven kaptittel 12, paragraf 8 står det nemlig følgende:

Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Les hva Arbeidsmiljøloven sier om rett til permisjon og ammerfri her

Men hvor enkelt er det å få til dette i praksis?

Kravene dine

Når det kommer til å ta seg fri fra jobb, viser det seg at det er en fordel å være ansatt i offentlig sektor.

Der får man nemlig to timer betalt ammefri om dagen.

I privat sektor blir man derimot trukket i lønn og man har én time mindre ammefri enn kvinner i det offentlige.

Les også: Guide til sexy amme-bh-er

Ammer barna kortere

Elin Sebjørnsen, en av ammehjelperne i den frivillige organisasjonen Ammehjelpen, forteller at press i arbeidslivet fører til at kvinner i dag ammer barna sine kortere enn tidligere.

- Dessverre er det slik. Folk er usikre på hva de bør gjøre, og kvinner har en tendens til å gå litt stille i dørene og dermed ikke amme barna sine like lenge som de egentlig ønsker, sier Sebjørnsen.

Lettere for offentlig ansatte

Sebjørnsen forteller at hennes erfaring er at de fleste mødre kommer tilbake på jobb når barnet er rundt ett år, og at de benytter seg av ammefri i inntil ett år etter at de er tilbake.

- I praksis er det mange kvinner som kommer på jobb en time senere eller drar hjem en time før. Mitt inntrykk er at kvinner i det offentlige har lettere for å benytte seg av tilbudet enn kvinner som arbeider i det private. Kvinner som er ansatt i stat eller kommune har to timer ammefri, mens det i det private er snakk om en time, sier Sebjørnsen.

Les også: Tabu å amme store barn

Ammefri varierer veldig

Elisabeth Tufte ved Nasjonalt kompetansesenter for amming.

Elisabeth Tufte ved Nasjonalt kompetansesenter for amming. Foto: Foto: Privat

Elisabeth Tufte ved Nasjonalt kompetansesenter for amming, forteller at kvinners ønske om å ta seg fri fra jobb for å amme, mottas veldig forskjellig fra sted til sted.

- Man har krav på å få fri til å amme, men ved noen arbeidsplasser kan man oppleve at folk rett og slett blir sure om man ber om ammefri. Av den grunn er det mange kvinner som velger å ikke gjøre det. Ved noen arbeidsplasser er det helt greit, mens det ved andre bedrifter kreves attest fra Helsestasjon eller lege for å få ta ammefri, sier Tufte.

- Er det mange kvinner som kvier seg for å ta ammefri?

- Ja, hvis det ikke er et miljø for dette på arbeidsplassen fra før. For eksempel om en kvinne jobber i en mannsdominert bedrift, eller om hun har en kvinnelig sjef som selv ikke tok ammefri, eller man jobber i et veldig ungt miljø, der kollegaene ikke har barn. Da opplever mange at kollegaer og sjefer stiller seg undrende til at man skal ta seg fri for å amme, sier Tufte.

Følg diskusjonen om å ta ammefri fra jobb på BarniMagen.com

Forenlig med jobben

Tufte mener det går fint å få til å amme uten å måtte ta seg fri fra barnet er rundt ett år gammelt.

- Når barnet er ett år er det for de fleste forenlig med at moren kan jobbe, og da ammer man kanskje et par ganger om dagen, på morgen og kveld og noe hyppigere når man er mer sammen med barnet. Men det varierer jo veldig ut i fra jobbsituasjon og hvor man bor. I noen familier kommer far i permisjonstiden til morens jobb slik at hun får ammet. Alle mulighetene er der, men dette varierer fra familie til familie, sier hun.

Dersom mor har lang reisevei, er det ikke alltid forenlig med å ta ammepause.

- Noen korter ned på arbeidsdagen slik at det blir sekstimers dag om det er mulig. Hvordan man velger å løse dette, varierer veldig, sier hun.

Hva er dine erfaringer med ammefri? Si din mening i kommentarfeltet under!

Les også:

Dette er Norges beste smil

Sex mens man ammer

Ammetrøbbel - et sårt tema

Flere saker om baby

Tilbake til Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning