Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad

Cicignongt 19 1606 Fredrikstad Telefon: 69 86 00 00

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: 3300-3400

Gj.snitt liggetid: 2- 3 døgn for normalt fødende og 3- 4 døgn etter keisersnitt

Epidural: Ja

Tar keisersnitt: Ja

Gynekolog: Egen gynekologisk seksjon / sengeavdeling

Barnelege: 24 timer vakt for både forvakter og bakvakter

Barneavdeling: Ja, både nyfødt intensiv avdeling og barnepost

Familierom: Ja, alle tre føde/barselenheter ved kvinneklinikken har egne pappasenger. Ved Spesialenheten og Normalenheten er sengene integrert i rominnredningen slik at de trekkes ut ved bruk. På fødestuen har alle 11 rom store og gode dobeltsenger til mor og far.

Besøksrutiner for far og søsken: Faste visittider fra kl. 18.30 - 19.30 på hverdager og fra 14.00 - 15.00 i helger og høytider.

Pasienthotell: Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Vi har kombinerte føde/barselavdelinger så du blir på samme avdelling under hele oppholdet.

Annet:

  • Lystgass, epiduralbedøvelse (bedøvelse bak i ryggen som tar bort smertene fra livet og nedover), akupunktur, lokalbedøvelse.
  • Alle tre enhetene har store og gode badekar til bruk under forløpet og du kan få tilbud om å føde i vann.
  • Vi tilbyr medikamentell og alternativ smertelindring og har en stor andel akupunkturutdannede jordmødre i staben.

Les mer her

Debatten for Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning