Nordlandssykehuset HF Lofoten

Telefon: 76 06 01 22

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca. 150

Gj.snitt liggetid: 3-4 dager

Epidural? Nei

Tar keisersnitt? Kun nødkeisersnitt. Risikosvangerskap kartlegges, og den fødende sendes til Nordland Sentralsykehus, Bodø.

Gynekolog? Ja

Barnelege? Nei

Barneavdeling? Nei

Mykenhet / familierom? Ja

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner for far og søsken: Fri visittid, man avtaler selv med de besøkende, men under siestaen kl. 14.00-16.00 skal det være ro.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Nordlandssykehus i Bodø. Noen få blir sendt til Regionsykehuset i Tromsø.

Annet:

  • Driver som modifisert, jordmorstyrt fødeavdeling i lokalsykehus (også kjent som "Lofotprosjektet").
  • Tar kun imot forventede normalfødsler.
  • Ca. 30 prosent av de gravide selekteres og må føde på Nordland Sentralsykehus.
  • De fleste jordmødrene kan tilby akupunktur.

Les mer her

Debatten om Lofoten Sykehus

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning