Nordlandssykehuset HF Bodø

Prinsens g 164 8092 Bodø Telefon: 75 53 43 50

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler pr.år: ca 1000

Gj.snitt liggetid: 4 dager

Epidural? Ja

Tar keisersnitt? Ja

Gynekolog? Ja

Barnelege? Ja

Barneavdeling? Ja

Mykenhet / familierom? Etablerte familierom i 1999. Her kan familien være inntil 48 timer etter fødselen; det ventes da at hele familien reiser ut etterpå. Far må betale kr 200 pr. døgn for kost og losji. Har også en miljøstue med badekar.

Pasienthotell? Nei

Besøksrutiner: Det er siesta mellom 14.00 og 16.00, etter 16.00 er man fleksible med besøk.

Hvor henvises kvinnene ev. videre? Regionsykehuset i Tromsø.

Annet:

  • Drives etter mor-/barn-vennlige prinsipper. Avdelingen er en kombinert føde-, barsel- og observasjonsavdeling.
  • Tilbyr akupunktur.
  • Alle som skal føde i Bodø, har innskrivningssamtaler med jordmor ca en måned før termin med omvisning.
  • Man er i startfasen med å etablere en angst poliklinikk for fødende med angst.

Les mer her

Debatten om Nordland Sentralsykehus, Bodø

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning