Hallingdal Sjukestugu (i Ål)

3570 Ål Telefon: 32 08 69 00

Foto: Illustrasjonsbilde: Crestock

Publisert Oppdatert

Antall fødsler per år: 15-20

Gj.snitt liggetid: 4-5 dager

Epidural? Nei

Tar keisersnitt? Nei

Gynekolog? Halllingdal sjukestugu er knyttet til Ringerrike sykehus HF, gynekologen der har poliklinikk en dag i måneden.

Barnelege? Ja, fra Ringerike

Barneavdeling? Nei

Mykenhet / familierom? Små forhold, to sengeplasser, myk profil.

Besøksrutiner for far og søsken: Fritt fram, men siesta fra klokken 15.30 - 16.00.

Pasienthotell? Nei

Hvor henvises kvinnen eventuelt videre? Ringerrike sykehus

Annet:

  • Hallingdal sjukestue tar ingen planlagte fødsler, kun tilfeller der kvinnen er kommet så langt i fødselen at hun ikke rekker å komme til sykehus. Men barselkvinner som har født på Ringerrike sykehus, kan ha barseltiden på sjukestua.

Les mer her

Delta i debatten om Hallingdal sjukestugu, Ål

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning