Antall fødsler pr.år: ca. 100

Gj.snitt liggetid: 2-5 døgn

Epidural? nei

Tar keisersnitt? nei

Gynekolog? nei

Barnelege? nei

Barneavdeling? nei

Mykenhet / familierom? alle rom er enmannsrom med dobbelseng. Bad/toalett på gangen. TV på alle rom. Fødestua er mor-/barn vennlig avdeling.

Besøkøksrutiner for far og søsken? Hviletid 1300-1600, far og søsken får komme og gå når de vil.

Hvor henvises kvinnene eventuelt videre? Sykehuset Innlandet HF Elverum, eller til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Annet:

  • Tynset ble gjort om fra fødeavdeling til fødestue i mai 1997. Tar førstegangsfødende under visse forutsetninger.
  • Fødestua har egen mor- og barn-vennlig avdeling
  • Fødestua kan tilby akupunktur, de har badekar og oppmuntrer til å være i bevegelse og bruke kroppen under fødselen.

Les mer

Delta i debatten om Tynset sjukehus, fødestue

Les hele saken