Gjensidige Barn og ung

Mangler ett viktig punkt, særlig ut fra prisen.

Publisert Oppdatert

Gjensidiges forsikring Barn og ung har som flere andre en topris-modell, som reflekterer uførepensjonen. For 2.832 kr. i året får du 0,5 G (41.061 kr.), mens du må ut med 3.540 kr. for å sikre 1 G (82.122).

Et plusspoeng som Gjensidige er alene om, er en "kortvarig" uførepensjon på 1G, som kan gi utbetaling i inntil 10 år. Denne ligger inne i basisprisen på 2124 kroner.

Forsikringen dekker også mange sykdommer, men maksbeløpene på de invaliditetserstatningene ligger relativt lavt. Det viktigste minuspunktet er likevel at Gjensidige ikke har engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 3

PLUSS: Dekker mange diagnoser under kritisk sykdom

MINUS: Lave utbetalinger.

Reid Krohn-Pettersen: 4

PLUSS: Nest lavest pris på dem som tilbyr 1 G i uførepensjon. Høyt antall utvalgt sykdommer (KS).

MINUS: Blant de laveste på dekning ved utvalgte sykdommer (KS) og ingen dekning på hjelpestønad (merutgifter til pleie og tilsyn). Høy pris.

Dekningene i Gjensidige Barn og ung

Forsikring

Gjensidige Barn og ung

Pris

2.832 / 3.540 kr. i året (0,5 G/ 1 G) - 2124 kr. for 10-årig uførepensjon (1G)

Uførepensjon, årlig

41.061 / 82.122 (0,5/1G)

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 1.642.440 / 20 G

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 1.642.440 / 20 G

Erstatning ved død

82.122 (1G)

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

164.244 (2G)

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

82.122 (1G)

Dagpenger ved sykehusopphold

300 i inntil ett år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

0

Ombygging av bolig

164.244 (2G)

Utvidet hjelpestønad

0

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft, MS, insulinavhengig diabetes, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, ulcerøs kolitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tverrsnittlammelser

Spesifikasjoner

Produsent
Pris 3540

Konklusjon

null

Vår karakter

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning