FØDETILBUD

Frykter gigantisk fødefabrikk

Liv laga mener gravide og kvinner som føder i Oslo allerede får for lite omsorg.

NYTT SYKEHUS: Fødeavdelingene på Ullevål sykehus og Riskhospitalet kan bli slått sammen til en stor avdeling.

NYTT SYKEHUS: Fødeavdelingene på Ullevål sykehus og Riskhospitalet kan bli slått sammen til en stor avdeling. Foto: FOTO: Scanpix

Publisert Oppdatert
LEDER: Ingeborg Altern Vedal i brukerorganisasjonen Liv Laga, som jobber for bedre svangerskaps, fødsel og barselomsorg i Norge.

LEDER: Ingeborg Altern Vedal i brukerorganisasjonen Liv Laga, som jobber for bedre svangerskaps, fødsel og barselomsorg i Norge. Foto: FOTO: Liv Laga

Det er viktig at brukerne får individuell behandling og føler seg trygge. Hvis ikke blir det bare en gigantisk fødefabrikk der vi føder på samlebånd.

Liv laga er en brukerorganisasjon som jobber for bedre svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i Norge.

Sprengt kapasitet

Oslos tre sykehus kan bli til ett, ifølge et nytt forslag. Det nye storsykehuset, Oslo Universitetssykehus, skal omfatte dagens Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og Aker universitetssykehus.

- Ullevål er det sykehuset vi får mest klager på, mens både brukere og ansatte stort sett er fornøyde med Rikshospitalet. Hvorfor legge ned en velfungerende avdeling og gjøre den store, som mange er misfornøyde med, enda større? spør leder Ingeborg Altern Vedal i Liv laga.

Hun sier kapasiteten på fødetilbudet i Oslo allerede er sprengt, og at de ansatte har for liten tid til omsorg.

- Sannsynligvis kommer fødetallet i hovedstadsområdet til å øke og dette krever økt tilbud, ikke en reduksjon slik vi ser på barsel, sier Vedal. Hun mener to døgn på barselhotell etter en fødsel som oftest er for lite for nybakte mødre.

Usikre og redde

- Mange reiser hjem usikre og redde. Ofte er ikke ammingen komme i gang, og mødrene får ikke den hjelpen de trenger i barseltiden. Alle nyfødte må ta Føllings prøve på dag tre, så da må foreldrene likevel tilbake til sykehuset, påpeker Ingeborg Altern Vedal. For få helsestasjoner har også, ifølge Vedal, tid til hjemmebesøk.

-For å få trygge og gode foreldre, forebygge samlivsbrudd og sørge for at folk tør å få flere unger, må vi investere i et godt føde- og barseltilbud, og ikke bare i permisjoner og barnehager, mener Vedal.

Føder på samlebånd

Liv laga mener en eventuell sammenslåing av fødetilbud må skje over lang tid, og ikke bare på to til tre år. Organisasjonen påpeker også at det store sykehuset må ha små enheter

-Det er viktig at brukerne får individuell behandling og føler seg trygge. Hvis ikke blir det bare en gigantisk fødefabrikk der vi føder på samlebånd, frykter Liv laga-lederen.

Liv laga ønsker at de samme jordmødrene følger opp de samme brukerne gjennom svangerskap, fødsel og barsel.

Trenger ikke engste seg

KLINIKKSJEF: Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål  universitetssykehus

KLINIKKSJEF: Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus Foto: FOTO: Ullevål universitetssykehus

Vi vil ha et godt og tilstrekkelig fødselstilbud i Oslo

- Selv om Oslo får en stor fødeavdeling med 9.000 fødsler i året, vil den være delt opp i enheter, slik at man alltid vil komme på en fødeavdeling som har mindre fødsler - slik som Haukeland, Stavanger og Akershus universitetssykehus (Ahus). Det er ingen grunn til å engste seg for at det vil bli en fødefabrikk, sier klinikksjef Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus. Han sier fødende ikke trenger å engste seg for eventuelle endringer i fødetilbudet:

- Vi vil ha et godt og tilstrekkelig fødselstilbud i Oslo, sier Bjørn Busund.

Ny fødselsomsorg

I januar kommer en ny Stortingsmelding om fødselsomsorgen i Norge.

- Meldingen er generell, men vil nok også varsle nye grep og forbedringer, sier nestleder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Meldingen tar for seg tiden fra par blir gravide, svangerskap, fødsel og tiden etterpå.

- For mange blir overgangen fra å være gravid til å få et barn ganske tøff. Jeg håper vi kan få fokus på hva kan vi gjøre også i den første fasen etter fødselen, sier Vedum.

Les også: -Ikke bli hysterisk

Flere saker på: Klikk/foreldre.

NYTT SYKEHUS: Alle kvinner i Oslo kan komme til å føde på samme sykehus om noen få år, og brukerorganisasjonen frykter fødsler på samlebånd.

NYTT SYKEHUS: Alle kvinner i Oslo kan komme til å føde på samme sykehus om noen få år, og brukerorganisasjonen frykter fødsler på samlebånd. Foto: FOTO: Crestock

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning