Særeie

Flere kvinner sikrer eiendelene sine

En ektepakt regulerer hvordan formue og penger skal fordeles ved en skilsmisse. Stadig flere inngår en slik avtale.

SIKRE DEG: Eksen til Anne-Kat. Hærland ble "sittende igjen med cd-samlingen sin", har hun selv sagt i et av sine show.  En klar avtale om hva som er ditt og mitt kan være en god og ryddig ordning når man skal bo sammen.

SIKRE DEG: Eksen til Anne-Kat. Hærland ble "sittende igjen med cd-samlingen sin", har hun selv sagt i et av sine show. En klar avtale om hva som er ditt og mitt kan være en god og ryddig ordning når man skal bo sammen. Foto: FOTO: Terje Bendiksby, Scanpix

Publisert Oppdatert

Anne-Kat. Hærland fortalte til offentlig forlystelse hvordan hun gjennom en ektepakt hadde sikret at eksmannen sto igjen med bare cd-samlingen da de skiltes.

Flere kvinner gjør som Hærland, om enn ikke på samme utleverende måte.

De sikrer seg gjennom en ektepakt, for ikke å stå på bar bakke dersom ekteskapet sprekker.

- Det er et klart overtall av kvinner som ønsker å opprette ektepakt, sier Carl Kjelsberg hos Webjuristene.

Han tror de fleste kvinnene oppretter ektepakt fordi det er de som styrer det praktiske på hjemmebane.

Strømmer til advokatene

Engelske The Guardian kan fortelle at britiske kvinner strømmer til advokatkontorene for å inngå ektepakter.

"Kvinner er blitt mer realistiske omkring forhold og hvorvidt ekteskapet kommer til å vare livet ut", sier en advokat til avisen.

- Mange ønsker ektepakt i forbindelse med ekteskap nummer to, sier advokat Svein Engebretsen hos Familiens Advokat.

Man ønsker å sikre at formuen blir i familien, forteller han.

- Generelt har jeg inntrykk av at bevisstheten omkring ektepakter er økende, og vi får også mange henvendelser fra førstegangsgiftende, sier Engebretsen.

I noen flere tilfeller er det foreldrene som står bak og presser på for særeie, forteller advokaten.

- Kvinner bør bli mer bevisste

Til nettstedet DinSide sier advokat Mette Stokke Nord hos advokatfirmaet Selmer, at det med dagens ekteskapslovgivning er helt nødvendig at folk setter opp en ektepakt, for å sikre at de økonomiske forholdene er klare hvis ekteskapet skulle ryke.

Les også: Prins Joachims ektepakt

- Kvinner bør bli mer bevisst på sin egen økonomiske situasjon. Jeg sier ofte til kvinnelige klienter, som gjerne har vært deltidsarbeidende, at de bør sjekke hos NAV hva de vil få i ytelser dersom de skulle havne i en skilsmisse og bli enslige, sier advokat Mette Skoklefald.

- Det kan jo være hyggelig å ha noe mer enn en liten hybelleilighet å tilby barna når de kommer på besøk.

Hun ser også at kvinner i et skilsmisseoppgjør er raskere til å trekke seg, og at det da oppstår en ufordelaktig skjevfordeling.

Les også: Leserspørsmål om særeie og ektepakt

EKTEPAKT: Det er i lykkelige dager man bør planlegge for gråværsdagene. En ektepakt gir mulighet for å regulere i detalj hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell skilsmisse. Spesielt kan dette være viktig for kvinner som har vært mye hjemme med barn.

EKTEPAKT: Det er i lykkelige dager man bør planlegge for gråværsdagene. En ektepakt gir mulighet for å regulere i detalj hvordan formuen skal fordeles ved en eventuell skilsmisse. Spesielt kan dette være viktig for kvinner som har vært mye hjemme med barn. Foto: Foto: Patrice Hauser/Colourbox

Sikkerhet for et verdig liv

Ektepakt og særeie

Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven - det vil si i disse tilfellene:

  • Hvis ektefellene ønsker å begrense fellesseiet ved å avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie
  • Hvis ektefellene ønsker å utvide felleseiet ved å innskrenke retten til skjevdeling (egne midler)
  • Hvis ektefellene ønsker å ha mulighet til å dele felleseiet når som helst - ikke først når ekteskapet opphører, som er det vanlige

Dessuten må det opprettes ektepakt hvis ektefellene gir hverandre større gaver - uansett hvilken formuesordning de ellers har avtalt. (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Særeie er formue som tilhører én ektefelle uten å gå inn i formuesfellesskap med den andre ektefellen. Hovedregelen i Ekteskapsloven er at det man bringer inn i ekteskapet og senere erverver, kan man også ta med ut av ekteskapet, så fremt formuesgjenstanden fortsatt eksisterer.

Hos Brønnøysundregisteret finnes en inngående beskrivelse av det praktiske omkring en ektepakt. I tillegg gir brosjyren "Det økonomiske forholdet mellom ektefeller" mye god informasjon.

Skoklefald mener at en ektepakt kan gi kvinnen en sikkerhet for et verdig liv etter en eventuell skilsmisse.

- En ektepakt vil også bidra til at kvinnen blir mer bevisst sin økonomiske situasjon, for jeg erfarer ved skilsmisser at kvinner har at hatt liten oversikt over familiens økonomi.

Svein Engebretsen hos Familiens Advokat forteller om et tilfelle hvor en kvinne kom inn og ville opprette ektepakt fordi hun ønsket en kompensasjon for at hun tok det meste av husarbeidet og ivaretok ekteparets sosiale nettverk.

Les også: Madonna lagde ekteskapskontrakt for Gay Ritchie

Ektepakt ved ekteskap nummer to

Ekteskapsloven regulerer fordelingen av formuene mellom ektefeller. Hovedregelen er at det man bringer inn, samt det man selv mottar i form av arv eller gave i løpet av ekteskapet, også kan tas med ut av ekteskapet.

Men det forutsetter at formuesgjenstanden fortsatt eksisterer. De 200.000 kvinnen brakte inn må fortsatt stå på kontoen, og BMW-en mannen kom kjørende med, må fortsatt befinne seg i garasjen.

Dette kan imidlertid fravikes ved avtale, og det er her ektepakten kommer inn. Den muliggjør en detaljert regulering av fordelingen av gjenstander og formue

- En ektepakt regulerer gaver mellom ektefellene, og den kan gjøre om på den opprinnelige fordelingen mellom ektefellene, utdyper advokat Skoklefald.

En annen grunn til å inngå ektepakt er å sikre den ene ektefellen dersom den andre faller fra, og spesielt dersom det er snakk om mine og dine barn ved ekteskap nummer to.

Les også: Sikre deg med samboerkontrakt

Hjemmeværende bør spesielt ha ektepakt

Selv om mønsteret er i ferd med å endre seg, er det fortsatt mange kvinner som velger å være hjemme med barna.

Dette er ofte ingen gunstig situasjon rent økonomisk dersom ekteskapet skulle briste.

- I en situasjon hvor kvinnen velger å være hjemme med barna, vil det kunne være spesielt viktig med en ektepakt, sier advokat Renate Iren Heggelund hos advokatfirmaet Arntsen, som fremhever at skilsmisse og økonomi er komplisert stoff, og derfor bør en ektepakt inngås.

- Blant annet fordi det ved en skilsmisse kan bli vanskelig å stadfeste de opprinnelige verdiene.

Les også:

De ti verste kjendisbruddene

FAQ om bryllup

Boken som avslører IKEA

Slik ammer du riktig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning