Mange leger kvier seg for å gi sterke smertestillende etter keisersnitt fordi medikamentene går over i morsmelken.

Men det er ikke nødvendig å velge mellom amming og smertebehandling, fastslår Siv Hestenes, spesialist i anestesi ved Rikshospitalet i en artikkel om amming og smertebehandling i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Etter keisersnitt får kvinner ofte en kombinasjon av tre forskjellige medikamenter; paracetamol, ikke-steroide antiinflammatoriske midler og opioider.

De to første medikamentene passerer ikke over i morsmelken. Den tredje gruppen, opioider, passerer i veldig liten grad.

Får for lite smertebehandling

- De første tre dagene, når det gjør vondt i operasjonssåret og kvinnene har størst behov for smertebehandling, er ammingen knapt i gang og den nyfødte får i seg en neglisjerbar mengde opioid, sier Hestenes og fortsetter:

- Etter de tre første dagene, når ammingen kommer skikkelig i gang, har smertene gitt seg betraktelig og behovet for smertebehandling er mindre.

Selv om 60 % av kvinner får opioider, mener Hestenes likevel at det er for lite.

- Det betyr at 60 % får den smertebehandlingen som vi mener er optimal, imens 40 % får to av tre komponenter. Så det er enda litt å gjøre før det er bra nok, sier hun.

Hestenes tror det har vært en utbredt holdning at man skal spare på medikamenter til de som skal amme. Denne overforsiktigheten er trolig et uttrykk for den litt gammeldagse holdningen at "med smerte skal du føde ditt barn". Det har for eksempel tatt lang tid før epidural er noenlunde akseptert brukt i forbindelse med fødsel.

- Disse holdningene har spredt seg over på området med smertebehandling i forbindelse med keisersnitt. Men vårt mål er å behandle dette som ethvert annet kirurgisk inngrep og smertebehandle det skikkelig, sier Hestenes.

Hemmes av smertene

Hestenes tror den viktigste konsekvensen av å ikke smertebehandle er at kvinnene blir hemmet av smertene og ikke kommer seg raskt på beina. Noe som går utover den tidlige kontakten med barnet.

- Er man hemmet av smerter har man også mindre overskudd. Vårt mål med smertelindringen er at kvinnene skal kunne bevege seg og knytte seg nært til barnet uten å være hemmet av smerter.

Det er også større mulighet for kroniske smerter i operasjonssåret om man ikke smertelindrer.

- Det er et kjent problem at noen uheldige få får vedvarende smerte i operasjonssåret. Og mye tyder på at mangelfull smertelindring de første dagene disponerer for kroniske smerter i operasjonssåret.

Les hele saken