I morgen (1. mars) er fristen for å søke hovedopptaket til barnehage. Det politiske vedtaket om full barnehagedekning har medført mye bygging og etablering av nye barnehager i høyt tempo, og det finnes i dag mange barnehager å velge mellom.

Det kan lønne seg å gjøre litt research før du søker barnehageplass. På kommunenes hjemmeside finner du en oversikt over alle barnehagene i din hjemstedskommune. Her finner du oversikt over ansatte, barnehagens satsingsområde, årsplan og annen nyttig informasjon. Det kan også være nyttig med en liten besøksrunde til aktuelle barnehager i nærområdet. Ring på forhånd dersom du ønsker å komme på besøk. Noen barnehager arrangerer også åpen dag for nye foreldre.

Utdanningsforbundet har laget en sjekkliste for foreldre, som tar opp de viktigste punktene for en god barnehage. Hvor mange av de ansatte som er utdannet førskolelærere, vikarbruk, antall voksne per barn og leker og utstyr er bare noen av punktene.

Sjekkliste for en god barnehage

  • Sjekk at det er minst en tredjedel som er utdannet førskolelærere blant de ansatte. Det er kravet i dag. Utdanningsforbundet mener andelen førskolelærere bør bli høyere på sikt.
  • Sjekk at barnehagen har en styrer som daglig er til stede i barnehagen.
  • Sjekk at det er minst tre voksne per 14-18 barn over tre år, og en voksen per tre-fire barn under tre år.
  • Sjekk at barnehagen bruker vikarer ved sykdom, slik at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning.
  • Sjekk at barna har stort nok inne- og uteareal. For barn over tre år skal det være minst 4 kvadratmeter inne, 5,3 kvadratmeter inne for barn under tre år. Utearealet skal være rundt seks ganger så stort som innearealet.
  • Sjekk at barnehagen stimulerer til språkutvikling.
  • Sjekk at barnehagen har en god plan for overgangen barnehage skole.
  • Sjekk at barnehagen har nok leker og utstyr til lek, bygging, tegning og maling.
  • Sjekk at barnehagen kontrollerer at den oppfyller sikkerhetskravene til det fysiske miljøet.
  • Sjekk at maksprisen ikke overstiger 2330 kroner, matpenger kan avtales på toppen av dette.

(Kilde: Utdanningsforbundet)

Kriteriene er mange når man setter opp en prioritert ønskeliste over barnehager i nærområdet, men hvor høyt på lista står barnets sikkerhet?

Ingen rapporteringsplikt ved ulykker

Det finnes per i dag ingen komplett oversikt over hvor mange barn som har skadet seg eller omkommet i barnehagen. Norske barnehager har ingen rapporteringsplikt hvis det skjer en ulykke. Det er heller ingen krav til sikkerhetsopplæring av barnehageansatte. Det stilles kun krav til å ha rutiner i orden hvis det skjer noe, det vil si en HMS-perm.

På bakgrunn av dette gjennomførte Sikkerhetsrommet og Kompetansetorget i 2010 en kartlegging av ulykkesomfanget i norske barnehager og sikkerhetsopplæring av barnehageansatte. Over tusen barnehagestyrere svarte på undersøkelsen.

Delta i debatten: Har barnet ditt skadet seg i barnehagen?

- Sjokkerende tall

Den store barnehageundersøkelsen avdekket at ca. 60 barn skades daglig i norske barnehager. I 2010 måtte over 15 000 barn ha tilsyn av lege eller tannlege etter ulykke i barnehage.

- Dette er sjokkerende tall. Vi snakker om skader som krever tilsyn av lege eller tannlege, så da er det ikke snakk om småskader som skrubbsår. Jeg tror nok de fleste foreldre går ut i fra at barna er trygge i barnehagen, og derfor er de mer opptatt av for eksempel pedagogikk og hvilken mat barna blir servert. Men det viktigste er jo at de kommer helskinnet hjem igjen, sier daglig leder i Sikkerhetsrommet, Simen Hoff Hansen.

Opplæring av ansatte

Sikkerhetsrommet har utviklet et nettbasert visuelt læringsprogram laget for barnehageansatte. Her skal de ansatte lære å håndtere de farlige situasjonene som er vanligst i barnehagen, og de som kan få mest alvorlige konsekvenser.

- Det er et paradoks at de som jobber i kantina i Nordsjøen er pålagt mange timer sikkerhetsopplæring, mens de som jobber med små barn i barnehagen ikke er det, sier Hoff Hansen til Foreldre & Barn.

Førstehjelpskurs

I dag gjennomfører 5000 barnehageansatte fordelt på 300 barnehager jevnlig sikkerhetsopplæring gjennom Sikkerhetsrommet. Fra januar 2011 påla Drammen kommune alle sine barnehageansatte å gjennomføre sikkerhetskurset.

- Det er vanskelig å si om vi har hatt noen resultater etter å bare ha brukt det i et år, men jeg er overbevist om at det virker. Det er jo mange barnehageansatte som kan førstehjelp for eksempel, men på denne måten er vi sikker på at alle kan det, også vikarene. Barnehagen skal være en plass hvor barna skal kunne få utfolde seg. Derfor er det viktig at de ansatte har grunnleggende sikkerhetskunnskap, slik at det ikke blir gjort dumme feil som kan føre til alvorlige skader eller i verste feil død, forteller utdanningsdirektør i Drammen, Tore Isaksen.

- Trenger ikke sikkerhetskurset

Barnehagesjefen i Askøy kommune mener imidlertid at de har gode rutiner for sikkerhet, selv om de ansatte ikke har sikkerhetskurset Sikkerhetsrommet ønsker å selge.

- Vi har en stor internkontrollperm som er utarbeidet i samarbeid med barnehagene. Den reviderer vi en gang i året. De ansatte gjennomfører også førstehjelpskurs hvert tredje år, slik at nye ansatte også blir kurset etterhvert. Så dette har vi god kontroll på, sier barnehagesjef Ann Iren Larsen.

Jørn-Tommy Schjelderup, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund, informerer om at også deres medlemmer gjennomfører førstehjelpskurs.

- Vi tilbyr førstehjelpskurs og livredningskurs i samarbeid med Røde Kors, og har et mål om at alle barnehageansatte skal ta dette. Det er ikke lovpålagt, men etterspørselen fra barnehagene har vært enorm. Vi har også kurs i lekeplassikkerhet, og et HMS-verktøy. Jeg har inntrykk av at barnehagene setter sikkerhet høyt, og det skulle bare mangle.

Jobber med bedre kartlegging

Da barnehageundersøkelsen ble offentliggjort i fjor, uttalte kunnskapsminister Kristin Halvorsen til VG at hun ville pålegge Utdanningsdirektoratet å kartlegge alle barnehageulykker i Norge, samt sette ned en egen faggruppe som skal bistå Fylkesmannen i tilsyn etter barnehageulykker.

- Dette er et oppdrag vi har fått av Kunskapsdepartementet, og arbeidet ble igangsatt 1. januar, informerer Tom Holen, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!