Besteforeldre

SUNT: I dag lever mange barn helt adkilt fra sykdom og død, og foreldre kan synes det er vanskelig å snakke om . © FOTO: Istockphoto

Slik kan du fortelle barn om sykdom og død

- Stol på deg selv. Du finner en måte å snakke med barna dine om den vanskelige situasjonen og tiden.

- Ha tillit til barns evne til å forstå og takle. Barn forstår mer enn voksne ofte tror.

- Ta deg tid. Bruk tid på å fortelle hva som har skjedd og forbered barnet godt på et eventuelt sykehusbesøk. Og ta deg tid til å hjelpe barnet til å bearbeide i ettertid, for eksempel gjennom samtaler eller lek.

- Gå i gang. Barn merker at noe er galt, det beste er å trekke pusten og snakke med dem om hva som skjer med bestemor eller bestefar.

- Følg barnets antydninger. Oppmuntre barnet til å stille spørsmål. Svar på en enkel men ærlig måte.

- Hold barnet oppdatert om hva som skjer. Ikke pynt på virkeligheten, men tilpass informasjonen til barns alder.

Kilde: Atle Dyregrov, Rikshospitalet, Marianne Straume, Arne Skodvin.

Hele Norges bestemor Anne-Cath Vestly sovnet inn natt til i dag. Men hva forteller vi til egne barn når besteforeldre blir syke eller dør ?

- Som regel tar barn dette med sykdom veldig greit. Jeg tror nok at vi skjermer barna mer enn strengt tatt nødvendig. Vi skal ikke undervurdere barns evne og kapasitet til å takle nye og ukjente ting. De møter ukjente ting hele tiden. Ting som for voksne er selvsagte, er ukjent for barn, sier Arne Skodvin, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Lever fjernt fra døden

Han påpeker at den store forskjellen fra tidligere, er at vi i dag lever på en måte som langt på vei har fjernet lidelse, sykdom og død, og at døden ikke lenger er en naturlig del av tilværelsen. Skodvin mener at det moderne livet er så kjemisk og sterilt at vi skjuler de vanskelige sidene.

Spesialist i klinisk psykolog, Atle Dyregrov, har blant annet skrevet bøker om barn og sorg.

- I forhold til besteforeldre kommer det litt an på hvilket forhold barnet har til den syke besteforelderen, sier Dyregrov.

Han mener man skal være varsom dersom besteforeldrene ikke er en del av hverdagen. Men der hvor barnet i hverdagen har sett besteforelderen ofte, skal barnet være med så mye det kan.

- Barna kan være med hele veien, men de må forberedes godt på hva som har skjedd og hva som skal skje. De må få anledning til å forstå hva som skjer, men det må tilpasses barnets alder. Og når man kommer hjem fra f.eks sykehuset bør man snakke om besøket og sykdommen. Ikke alle barn liker å snakke om ting, men foreldrene kan kanskje være med på å leke sykehus for at barna kan åpne seg, sier han.

Fortell sannheten

Det er de minste barna som undervurderes mest, mener Atle Dyregrov.

- Barna skal ha sannheten, og dersom sykdommen er så alvorlig at bestemor eller bestefar kan komme til å dø, skal barnet få vite det. På den annen side, så lenge man ikke vet hvordan det kommer til å gå, er det heller ikke nødvendig å male fanden på veggen, sier han.

- Barnet trenger også å ha en mental beredskap dersom det skulle ende med døden. Det kan det bare få dersom det er trukket inn på en skikkelig måte, sier Dyregrov.

Les også: Derfor bør du kjefte mindre

besteforeldre

SORG: Hvis barn har et nært forhold til besteforeldre, kan de få en stor sorgreaksjon når de blir syke eller dør, mener eksperter. © FOTO: Istockphoto

Snakk med barna

Skodvin mener det kan gjøre vondt verre å underkommunisere eller pynte på situasjonen.

- Foreldre må bruke skjønn og vurdere hva som kan bli traumatisk for barnet, og hva som kan bli en berikelse, sier han. Men han advarer mot at barna blir utsatt for ting de ikke er i stand til å håndtere.

Skodvin mener sykehusbesøk er godt for barnets forståelse av livsløpet til mennesker. Besøk kan være viktig for at barnet skal forstå at mennesker blir gamle og visner.

Les også: Normalt å bli redd

- Det er selvfølgelig en annen grunn til at man skal snakke med barna om det som skjer, særlig hvis man har små barn. Små barn kan bli redde når de ser at foreldrene er lei seg, og ikke forstår hvorfor mamma og pappa er lei seg.

Han mener det er riktigere å la de eldste barna delta i sykehusbesøkene enn å holde dem utenfor.

- Særlig når barna blir 5-6 år er det vanskeligere for dem å bli holdt utenfor. De minste barna bør skjermes for opplevelser de ikke kan håndtere eller forstå. De bør nok ikke eksponeres for lidelse og smerte, mener Skodvin.

- Et sykehusbesøk kan også ses på som en berikelse for den syke. I etterkant kan foreldrene understreke for barnet at den syke besteforelderen ble glad for å se barnebarnet, og at barnet har vært med på å gjøre det lettere for den syke. Det kan være godt for barnet å få vite at det betyr noe for andre, sier han.

Blir mindre redde

Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi ved Senter for krisepsykologi sier at det er viktig at barna får være med på sykehuset.

- De minste barna har ingen forutsetninger for å kunne forstå hva som skjer på et sykehus hvis de ikke opplever det selv. Det kan ikke forklares for dem, og derfor er det viktig at de får oppleve det. Men selvfølgelig skal man ikke utsette dem for opplevelser de ikke er i stand til å takle, sier hun.

- Sykdommen må ha et navn for ikke å skape forvirring hos barnet. Men foreldrene skal ha et bevisst forhold til hva barnet eksponeres for. Det er ikke noe problem for barnet å vente noen dager til den mest akutte fasen er over, sier hun.

Dersom det går mot døden, er det riktig og bra for barnet at det får være med på det som skjer, og at det ikke holdes utenfor.

- Det gjelder selvfølgelig ikke én regel, men jo mer barnet involveres jo mer skjønner det. Og jo mer det skjønner, jo mindre redd blir det. Barnet må få sette egne grenser for hva det vil være med på, det må skje på barnets premisser.

Les også: Hjelp det er julaften hos oss i år!

besteforeldre

BESTEFORELDRE: Hvor nært forhold barna har til besteforeldre har betygning til hvordan man skal involvere dem når besteforeldre blir syke eller dør, mener eksperter. © FOTO: Istockphoto

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!