Forsket på sjenanse:

900 barnefamilier under lupen

Forsker Evalill Karevold ved Folkehelseinstituttet har fulgt 900 barnefamilier i TOPP-studien. Sjelden har sjenerte barn vært så synlige.

HJELP: Forskning skal hjelpe tilbaketrukne barn.

HJELP: Forskning skal hjelpe tilbaketrukne barn. Foto: FOTO: Istockphoto

Publisert Oppdatert

Forskjell på jenter og gutter

* Dersom sjenerte gutter i tillegg har et lavt aktivitetsnivå, er risikoen for at de utvikler emosjonelle vansker nesten tre ganger så høy som hos sjenerte gutter med høyt aktivitetsnivå. Forskningen viste ikke tilsvarende sammenheng for jenter.

* Årsaken til dette er ikke klar, men Karevolds teori er at gutter leker mye i grupper, og mer aktivt, mens jenter oftere leker to og to, og dermed hjelper kanskje ikke det å være motorisk aktiv mot sjenertheten. Aktivitet synes i alle fall å beskytte guttene, men ikke jentene.

* Jenter har også større sannsynlighet enn gutter for å utvikle emosjonelle plager i 12-13-årsalderen.

Familiene er fulgt fra barna var 18 måneder til de ble 12-13 år gamle. De sjenerte barna fikk oftere problemer med angst og depresjon enn andre barn.

Karevolds forskning viser at sjenanse har flere negative konsekvenser.

- De største negative konsekvensene med å være sjenert er vel at sjenertheten kan oppleves ubehagelig for barnet selv, spesielt i sosiale settinger, sier hun.

- I tillegg kan sjenerthet bidra til at barnet får færre positive responser fra mennesker rundt seg, ettersom et sjenert barn ofte trekker seg unna heller enn å oppmuntre til kontakt med andre mennesker.

Helsestasjonen viktig

Evalill Karevold mener at helsestasjonene, som har kontakt med småbarnsfamilier, bør være spesielt oppmerksomme overfor tilbaketrukne og sjenerte barn, og informere foreldrene om risikoen slik at de kan hjelpe til med å forebygge problemer.

- Sjenanse som egenskap har etter hvert fått et litt negativt stempel. Det er det sosiale, blide og utadvendte barnet som "vinner" i sosiale situasjoner. Hvorfor er det slik? Før var vel sjenanse mer en "dyd"?

- Historisk sett skulle vel barn "sees, men ikke høres". I en slik sammenheng var det kanskje en fordel å være sjenert, fordi man lettere tilpasset seg dette idealet. I dagens samfunn har barnet en mye mer tydlig og hørbar plass enn for én til to generasjoner siden. Det har blitt mer fokus på barnets egne stemme og bidrag enn det var tidligere, sier Karevold.

- Et barn som er mer utadvendt vil lettere få positiv tilbakemelding, og generelt lettere legges merke til, både på godt og vondt.

Ikke negativt i seg selv

- Er det noe positivt i det å være sjenert?

- Først og fremst vil jeg fremheve at det å være sjenert i seg selv ikke trenger å være negativt. Enkelte studier viser også at sjenanse kan beskytte mot utagerende vansker. Kanskje det å være sjenert kan bidra til at barnet bruker mer tid på å tenke og undre seg, før det handler.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning