Hvordan legge lister

Her lærer Mogens deg å legge lister uten at det blir glis i skjøtene.

Publisert Oppdatert

Dette trenger du for å legge lister

  • kapp/gjæresag
  • hammer
  • stift
  • skruer
  • plugger
  • dor
  • drill
  • liten planke
  • målebånd,
  • smygvinkel

Du kan skrive ut denne artikkelen ved å klikke på printsymbolet nederst på siden

1. Mål opp og grov-kapp lister til de lange veggene.

Bruk en lasermåler, målebånd eller meterstokk for å ta de nøyaktige målene, som du noterer på en enkel skisse av rommet sett ovenfra. Kapp lister til alle veggene samtidig, start dog med å kappe de lengste først. Vær forberedt på at du kanskje må skjøte lister på de lengste veggene. Alle lengder kappes med 2-4 cm overmål.

2. Kapp til lister nøyaktig.

Sjekk hjørnenes vinkel før du stiller inn sagen. Vinkelen på sag-snittet skal være ½ av vinkelen på hjørnet der listene møtes. Lag gjerne en test med 2 reste-biter om du er usikker på vinkelen. Der veggene evnt er lengre enn listene endeskjøtes disse med 30' gjæring i overlapp som limes. Kapp til lister til innvendige hjørner først, og fest disse før du tilpasser utvendige hjørner.

3. Fest lister

Skal du feste i betong må listene skrus. Legg listen i riktig posisjon. Bor med et trebor til det setter et merke i veggen. Sett et merke over listen. Bor med et betongbor. Bruk plugg og skrue.

Er det trevegg kan du stifte. Er det tynne lister eller eik bør de for-bores for å unngå at de sprekker. Benytt gjerne en stift lik som dem du skal feste med, som bor. Knip av hodet på stiften med en tang slik at du får festet den korrekt i drillen. Bor hull med 50-60 cm avstand, 5-8 cm fra endene. Fei unna støv og rusk før du fester listen. Legg listen i posisjon og start i ene enden. Slå stiften nesten helt inn med hammer, før du benytter dor de siste mm for å unngå hammer-slag i listen. Der gulvet er såpass ujevnt at listen ikke legger seg helt nedtil kan du benytte en liten planke til å presse ned listen. Legg ene enden av planken oppå listen og sett kneet på planken før du slår inn stiften.

4. Lim og stift utvendige hjørner

Utvendige hjørner bør limes og stiftes. Lim flatene og sett listene på plass. Klipp av hodet på stiften og bruk denne som bor. Bor hull og slå i stiftene. Bruk dor på de siste millimeterne Sparkle og ev. flekkmale.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning