Rasfare

Sjekk om huset ditt er utsatt

Slik sjekker du om huset ditt ligger i faresonen for skred.

RASFARE: Markert innsynkning i terrenget foran bolighus kan tyde på dårlig stabilitet og at utglidning er på gang.

RASFARE: Markert innsynkning i terrenget foran bolighus kan tyde på dårlig stabilitet og at utglidning er på gang. Foto: Faksimile fra NGI.no

Publisert Oppdatert

NGIs skredtelefon

NGI har opprettet en vakttelefon for meldinger og assistanse i forbindelse med skred og skredfare. Via denne telefonen kan de formidle kontakt til skredeksperter og eventuell avtale om bistand på stedet.

Vakttelefon for skred: 993 03 000

På nettsidene til Norges Geotekniske Institutt (NGI) ligger et informasjonsskriv om førstevurdering av rasfare (*pdf).

Her står det blant annet hva du skal se etter om du frykter at huset ditt kan ligge i faresonen for ras:

  • Innsynkninger i terrenget (anslå eller ta mål av nedsynkning)
  • Sprekker i terrenget (prøv å kartlegge størrelse, beliggenhet og lengde)

Hvis dette utvikler seg over over tid sier de at det er flere tegn du kan se etter:

  • Høydeforskjeller (anslå høydeforskjell fra topp til bunn av skråning samt helning)
  • Er det elv, bekk eller annet som graver i foten av skråningen?
  • Skjer det oppdemming av vann?
  • Avstand til nærmeste bebyggelse, eventuelt til veg eller jernbane
  • Er det foretatt utfylling i det aktuelle området?

Les også:

Katastrofealarm i Namsos

Se opp for snøskred

Ta taket før snøen gjør det

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) skriver på ngu.no at "skred er en naturlig geologisk prosess som er med på å bryte ned fjell og løsmasser. Over tid kan langsomme bevegelser i berggrunnen gi ustabile fjellparti som raser ut".

På ngi.no kan du sjekke ut de fire forskjellige typene løsmasseskred , hvor det også informeres om hvor skredtypene forekommer og hva som skan utløse dem.

Stor snøsmelting og store vannmasser kan være med på å fremskynde prosessene eller utløse skred.

Les også: Snøspader i plast

I ditt område?

Lurer du på om det er stor fare for skred i området du bor, kan du sjekke skrednett.no. Her finner du oversikter over snø- og leireskred som er gått bak i historien, og kart over faresoner for kvikkleireskred.

Sjekk også Snoskred.no for snøskredvarsel og informasjon om snøskred.

Ansvaret

Det er NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) som har forvaltningsansvar for ras i Norge nå.

Kommunikasjonsdirektør i NVE Sverre Sivertsen sier til Klikk.no at de er opptatt med å etablere en beredskapsplan etter raset i Namsos , men henviser til nve.no hvor de fortløpende jobber med å heve henvisninger til rasrelatert informasjon.

Medierådgiver Hilde Totland Harket forteller at folk kan ringe NVE.

- Hvis folk er usikre på om de bor i et område med kvikkleiregrunn kan de kontakte NVE sine regionkontorer eller sin lokale kommune, sier hun til Klikk.no.

NVE har fem regionkontor i landet.

Les i Nettavisen:

Katastrofealarm i Namsos

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning