Legge parkett og laminat

Alt du må vite før du legger parkettgulv

Du kan fint legge parkettgulvet på egenhånd.

LEGGE GULV SELV: Å legge parkett- eller laminatgulv er noe du fint kan greie selv, men du må være nøye på forarbeidet.

LEGGE GULV SELV: Å legge parkett- eller laminatgulv er noe du fint kan greie selv, men du må være nøye på forarbeidet. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

Publisert Oppdatert

- Å legge parkett eller laminat på gulvet er noe du fint kan greie selv. De moderne klikksystemene er så enkle å bruke at det ikke er vanskelig å få et godt resultat, sier redaktør i Informasjonskontoret for farge og interiør (ifi), Åshild Nyhus Tyssen.

Hun påpeker videre at de ulike produsentene gjerne har litt forskjellige systemer for hvordan gulvet skal settes sammen, og at det derfor er viktig å være nøye når du leser bruksanvisningen som følger med gulvet.

Sjekk emballasjen

Når parkett eller laminat ankommer er det pakket i plast. Ifølge forsker ved SINTEF Byggforsk, John Einar Thommesen, er dette for å sikre at bordene ikke tar opp fuktighet før legging.

Leggemåter av parkett

Flersjiktsparkett, også kalt lamellparkett, er den vanligste parkettypen, og består vanligvis av tre sammenlimte, horisontale sjikt.

Det er flere aktuelle leggemåter:

- Legging flytende på undergolv.
- Spikring eller skruing til undergolv.
- Montering av selvbærende parkett på bjelker eller tilfarere.

Når det gjelder leggemåter for parkett på undergulv, er det mest vanlig å legge parkett flytende. Vi retter derfor fokus på denne leggemåten.

Kilde: Forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk

- Sjekk at emballasjen er uskadet ved mottak. Dersom emballasjen er brutt kan parketten være oppfuktet, og det kan forårsake problemer ved leggingen og sprekker i gulvet senere. Pakker som er skadet bør umiddelbart returneres, sier han.

Han legger til at dersom du finner et skadet bord under legging, må du la være å legge det.

- Forhandleren er ikke ansvarlig for legging av defekte bord. Pakkene må lagres på plant underlag og strølagt. Sistnevnte betyr lagring med tynne, tverrgående bordbiter mellom pakkene, sier Thommesen.

Les også: Slik fikser du hull eller hakk i parketten selv

Luftfuktighet og temperatur

Tre er et levende materiale og i likhet med andre naturlige materialer vil parkettgulv utvide seg og trekke seg sammen i forhold til endringer i luftfuktigheten.

- Det bør derfor ikke være for høy relativ luftfuktighet i rommet ved legging av parkett, og mange produsenter setter en grense på maksimalt 60 prosent av relativ luftfuktighet, forklarer Thommesen.

- Når parketten leveres fra fabrikk har den vanligvis et fuktinnhold på 7-8 prosent. Dette tilsvarer et inneklima på cirka 40 prosent relativ luftfuktighet ved 20 °C, leger han til.

Videre forklarer Thommesen at parketten bør lagres tre til fire dager i et rom med samme klima som der gulvet skal legges, slik at den får samme temperatur.

- Temperaturen bør være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Hvis bygningen er oppvarmet til 20 °C, bør relativ luftfuktighet ikke være over 50 prosent, sier han.

Les også: Fremgangsmåten til hvordan du beiser gulvet

Slik legger du parkett

Ifølge Tyssen er det viktig å sørge for et godt underlag når du skal legge gulvet.

- Først og fremst må undergulvet være helt plant. Et ujevnt underlag kan gi problemer med knirk og svikt i gulvet, eller medføre at skjøtene går opp eller at gulvbordene ødelegges. Utover dette må gulvet være rent, tørt og fast, sier hun.

Thommesen understreker at pakkene med parkett skal åpnes under arbeidets gang og at det anbefales at leggingen planlegges grundig på forhånd. For eksempel at bredden på det første bordet må tilpasses gulvbredden slik at bredden på det siste bordet blir akseptabel.

- Hvis rommet er noenlunde kvadratisk bør bordene legges med lengderetningen parallelt med innfallende dagslys. I avlange rom er det mest praktisk å legge bordene parallelt med rommets langsider, eventuelt diagonalt, sier han.

- Det er meget viktig at første parkettlengde legges snorrett, med notsiden mot veggen. For å få riktig klaring mot veggen brukes kiler, eventuelt i kombinasjon med midlertidig spikring (under fotlisten). Kilene og spikrene fjerner man når gulvet er ferdig lagt, før fotlisten monteres, legger han til.

Les også: Dette er de vanligste maletabbene ifølge ekspertene

Fuktbevegelse i gulvet

Minste klaring mot vegger, søyler, terskler og andre faste punkter må ifølge Thommesen være minst 8-10 millimeter.

Fotlistene må være så tykke at de dekker klaringen, og i tillegg en viss krymping. Man kan ta høyde for en total fuktbevegelse over året på minst 3,0 mm/m golvbredde. Er gulvet fem meter bredt, regn med cirka 15 millimeter total fuktbevegelse.

- Vanlige fotlister er kun 15 millimeter tykke, det kan derfor være nødvendig med lister som er spesielt tykke der flersjiktsparkett legges i store rom, sier han.

Skjøtene mellom parkettbordene bør fordeles i et mest mulig tilfeldig og uregelmessig forband. Avkappet fra siste bord i en rad kan vanligvis legges først i neste rad, men man må passe på at skjøtene forskyves minst 400-600 millimeter fra rad til rad, avhengig av parkettype og leggemåte.

Videre forklarer forskeren at der parketten støter an mot andre gulvmaterialer, må overgangen utføres slik at materialene kan bevege seg noe i forhold til hverandre.

- Fugen mellom materialene kan utformes med for eksempel med fugemasse eller dekklist. Skruene i dekklista plasseres i spalten mellom gulvmaterialene, sier Thommesen.

Les også: Slik legger du tapetet riktig

T-lister og selvlåsende skjøtesystemer

Det leveres også T-lister i samme treslag som parketten. Disse bør du ifølge Thommesen benytte i åpninger mellom ulike rom der det ikke er terskler. Dette er fordi det ofte oppstår skader dersom parketten legges sammenhengende gjennom flere rom. Hull for gjennomføring av rør bores 15-20 millimeter større enn rørets diameter, og dekkes med mansjett.

Fuktsperre

Hvis det er muligheter for fukt i undergulvet som kan skade parketten må det legges en fuktsperre på undergulvet.

Er det tvil, må fuktsperre benyttes.

Fuktsprerre skal for øvrig alltid benyttes i forbindelse med:

- Betonggulv på grunnen
- Etasjeskillere av betong og porebetong
- Plattformgulv (fuktbestandig sponplategulv og/eller bordgulv med fukt over 11 vektprosent)
- Gulv over spesielt varme rom som for eksempel badstue
- Gulv med gulvvarme

Kilde: Forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk

- Stadig mer parkett leveres med selvlåsende skjøtesystemer, såkalt klikksystem. Parkett med klikksystem limes ikke på verken kort- eller langsidene. Dersom det ikke er klikksystem er det viktig å drive parkettet tett sammen. Ikke bruk en parkettbit som slagkloss, eller slå mot notsiden siden det kan føre til at parkettkanten flises opp, sier han.

Bruk en bred slagkloss og slå på fjæra (ytterst på fjæra og ikke oppå selve fjæra), eller bruk helst en slagkloss av hardplast som parkettprodusentene anbefaler.

Les også: Guide til benkeplater på kjøkkenet

Elektrisk gulvvarme

Hvis du skulle ønske elektrisk gulvvarme, bør du ifølge Thommesen først undersøke om parkettleverandøren anbefaler dette for den aktuelle parkettypen.

- Gulvvarmen må være utformet slik at den gir en jevnest mulig varme over hele gulvet, og det ferdige gulvet må ikke kunne få høyere overflatetemperatur enn 27 °C. Det frarådes større effekt enn 40 W/m2 på elektrisk gulvvarme, sier han.

Videre understreker han at gulvvarmen bør stå på for uttørking av undergulvet to til fire uker før legging, men stenges av ett til to døgn før legging.

- Etter at parketten er ferdig lagt, settes varmen på og økes langsomt (i løpet av tre til fire døgn) til normal temperatur, sier Thommesen.

Det er viktig å unngå plassering av pyntetepper og annen isolerende innredning på gulvet, på grunn av økt fare for oppsprekking. I fyringssesongen er det ofte svært tørt inne, og gulvvarme tørker parketten ytterligere, noe som også øker faren for oppsprekking. Visse treslag bør du unngå dersom du har gulvvarme. Sjekk med leverandør.

Les også: Tenk på dette ved valg av sluk på badet

UV-lakk

De fleste parkettyper er ferdigbehandlet med flere lag lakk fra fabrikk, som regel UV-herdet akrylatlakk. Om ønskelig kan du påføre ett eller to lag lakk i tillegg etter at parketten er lagt.

- Du må bruke en lakk som går sammen med den fabrikken har brukt. En del parkett leveres ubehandlet, og slik parkett bør i de fleste tilfeller slipes lett før overflatebehandling. Overflaten kan beises før lakkering. Dersom du påfører beis, må du senere sørge for at lakken vedlikeholdes før den er gjennomslitt, ellers blir overflaten skjoldet, legger han til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning