Notar konkurs

Når megleren går konkurs

Dersom eiendomsmegleren din skulle gå konkurs, vil du ikke bli skadelidende.

INGEN KONSEKVENSER: Selv om 12 av Notars kontorer må slukke lysene, vil ikke dette få økonomiske følger for meglerforetakets kunder.

INGEN KONSEKVENSER: Selv om 12 av Notars kontorer må slukke lysene, vil ikke dette få økonomiske følger for meglerforetakets kunder. Foto: Foto: Knut Falch/Scanpix

Publisert Oppdatert
Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet.

Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet. Foto: Morten Brun

I dag ble eiendomsmeglerforetaket Notar Eiendom erklært konkurs, En rekke av foretakets kontorer har satt kroken på døra med umiddelbar virkning. Konsekvensene for foretakets klienter blir imidlertid langt mindre dramatiske.

- Det skal ikke få noen praktiske konsekvenser for en klient at en eiendomsmegler går konkurs. Midler som er betalt inn skal være sikret på sperret konto, og Kredittilsynet vil legge til rette for minst mulig ulemper for kundene, sier seksjonssjef i Kredittilsynet, Wilhelm Mohn Grøstad.

Pengene sikret

Den som lurer på om de kan si farvel til salgssummen dersom eiendomsmegleren går konkurs, kan ta det helt med ro. De såkalte klientmidlene, som i hovedsak er salgssummen, står på en særskilt konto som ikke er en del av foretakets egne midler. Disse pengene vil derfor ikke kunne beslaglegges av eiendomsmeglerens kreditorer. Dette følger av paragraf 3-9 i den såkalte eiendomsmeglerforskriften.

Velg ny megler

I det øyeblikk et eiendomsmeglerforetak går konkurs, er det to alternativer du har, avhengig om salget er avsluttet eller ikke. Dersom salget er avsluttet er det Kredittilsynet som tar hånd om det videre arbeidet, blant annet med tanke på sluttoppgjøret.

- I de tilfeller hvor salget ikke er avsluttet, vil man stå fritt til å velge en ny eiendomsmegler, sier leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer. Han mener det er liten fare for å velge en eiendomsmegler som er i samme situasjon som Notar.

- Jeg kjenner ikke til lignende tilfeller, fordi selskapsstrukturen til Notar var helt spesiell i forhold til den man finner ellers i megler-Norge. Men at det er trange tider der ute, legger ikke Dreyer skjul på.

Råd ved valg av eiendomsmegler.

Krav mot konkursboet

De eneste praktiske konsekvensene en konkurs kan få, er at salget kan ta lengre tid, blant annet som følge av at man må velge ny megler. Dersom denne forsinkelse vil føre til at man lider et økonomisk tap, kan dette søkes dekket gjennom den såkalte meglergarantien, som er på 20 millioner for hvert foretak.

Kravet må da rettes mot konkursboet. Når det gjelder Notar-konkursen, forteller Mohn Grøstad i Kredittilsynet at det vil bli informert om hvem som blir oppnevnt som bobestyrer.

Slik sparer du penger på boligsalget.

Tips for raskt salg av boligen.

Slik kan du forsikre deg mot økonomisk tap ved mellomfinansiering.

Les også:

Juleshopping i London

Tusj huden plettfri

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning