Boligprisene

Meglerne tror 2009 kan bli et tungt år

Eiendomsmeglernes egne spådommer for 2009 er dyster lesing.

KJØP HUS: Eiendomsmegler, advokat og nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Torbjørn Ek.

KJØP HUS: Eiendomsmegler, advokat og nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Torbjørn Ek. Foto: Foto: Christian Bakken/Nettavisen

Publisert Oppdatert
GODT STOFF: Interessen for boligprisene er upåklagelig. Her fra en av fjorårets pressekonferanser om boligprisene.

GODT STOFF: Interessen for boligprisene er upåklagelig. Her fra en av fjorårets pressekonferanser om boligprisene. Foto: Foto: Christian Bakken/Nettavisen

Boligprisene falt 1,1 prosent i desember, viser nye tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NFF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF).

Les også: Råder til å vente med boligkjøpet.

Fallet var mindre enn fryktet, og mer på nivå med det som har vært normalt for desember de siste 10 årene. Likevel tror eiendomsmeglerne selv at 2009 kan bli et annus horribilis i boligmarkedet.

Kan falle 20 prosent

- Det er utrolig usikkert akkurat nå. I beste fall får vi en nedgang på 7 til 10 prosent. Men det kan gå langt verre. Dersom markedet ikke begynner å fungere normalt igjen, kan fallet godt bli 15-20 prosent i 2009, sier advokat og nestleder i EFF Torbjørn Ek til Nettavisen.

Ek understreker at vi her snakker om prisfall i forhold til gjennomsnittsprisen for 2008. I praksis betyr dette at det mest positive scenariet innebærer en tilnærmet flat utvikling i prisene fremover. I så fall er bunnen nådd. I verste fall vil prisene fall omkring 10 prosent fra dagens nivå.

Ifølge Ek er det vanskelig å spå. Markedet oppfører seg fortsatt ikke normalt. Dette skyldes blant annet at bankene har strammet til kraftig. De kvier seg for å låne ut penger. Ek tror de selgerne som tror på stigende priser som følge av rentenedgangen vil bli skuffet. Det vil ta tid før rentefallet får effekt.

- Dersom en kun ser på de økonomiske realitetene hos de fleste norske boligkjøpere, er det ikke grunnlag for å hevde at vi står foran krisesituasjon med prisnedgang, mener Ek. - Men den psykologiske effekten av finansuroen, bankenes strengere krav til sine låntakere og usikkerheten om arbeidsmarkedet vil være avgjørende for den videre prisutviklingen.

Bruk Klikks boliglånsguide når du skal ta opp lån

Ned 1,1 prosent

"Dersom markedet ikke begynner å virke kan fallet godt bli 15-20 prosent i 2009."

Boligprisene svinger naturlig fra måned til måned som følge av såkalte sesongvariasjoner. Desember er normalt en svak måned i boligmarkedet. En nedgang på 1,1 prosent tilsvarer et normalnivå. Dermed var utviklingen i årets siste måned bedre enn de foregående.

- Det er mye som tyder på at vi får en svak utvikling i gjennomsnittlig prisutvikling i 2009. For det første starter vi det nye året betydelig på minussiden når vi sammenlignet med gjennomsnittlig kvadratmeterpris i 2008. For det andre har vi i lengre tid vært inne i en negativ pristrend. Selv om den siste måneden viste en flat utvikling i denne trenden, er det for tidlig å si at trenden har snudd, sier NEF-leder Christian Dreyer i en kommentar til prisutviklingen for desember.

Les også: Trygve Hegnar tror på svak oppgang i annet halvår.

Utfordrer bankene

Dreyer tror rentekuttene vil begynne å virke, men er usikker på når markedet vil snu. Det er viktig at bankene begynner å låne ut penger slik at folk for lån til å kjøpe bolig, understreker Dreyer.

Prisene i desember 2008 var 8,8 prosent lavere enn tilsvarende måned året før.

Omsetningen av boliger fortsatte å falle. I desember ble det omsatt 2205 boliger, en nedgang på vel 20 prosent sammenlignet med desember i fjor. På grunn av julen er volumet normalt lavere i desember.

Ned og opp

Prisene på boliger har utviklet seg svakt over lengre tid. Men i fjor høst fikk boligaktørene seg et lite sjokk, da omsetningen plutselig falt kraftig. I november ble det omsatt bare 3382 boliger, en nedgang på hele 21 prosent fra et mer normalt nivå på 4298 i oktober.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, har hatt en tøff tid.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Dreyer, har hatt en tøff tid. Foto: Foto: Christian Bakken/Nettavisen

Les også: Slik takler du gjelda

I tillegg til pris og omsetningsvolum, er omsetningstiden og antall annonserte leiligheter viktige faktorer når man skal måle temperaturen i boligmarkedet. Det siste halvannet året har omsetningstiden økt fra rundt 20 dager, til omtrent 35 dager. I desember økte imidlertid omsetningstiden til 48 dager, som er langt høyere enn normalt i desember. Tallene for november og oktober var 38 respektive 35.

Varelageret (antall annonserte boliger på Finn.no) har økt fra 10 000 - 12 000 til rundt 20 000 boliger i november. Dette tallet sank imidlertid til 17 133 i desember. Nedgangen tolkes av enkelte aktører som et tegn på at det verste kan være over i boligmarkedet.

Noe av redusksjonen må selvfølgelig tilskrives julen. Mange trekker boligene sine fra markedet før juleferien, for så igjen å annonsere dem over nyttår.

170 prosent høyere enn forrige bunnår

Prisene er likevel 169 prosent høyere enn i bunnåret 1992 (korrigert for prisstigning), og 59 prosent høyere enn i forrige toppår i 1987.

I prisstatistikken skilles det mellom eneboliger, delte boliger (rekkehus og tomannsboliger) og leiligheter.

* Eneboliger hadde et prisfall på 1,7 prosent i desember.

* Delte boliger falt 1,0 prosent

* Leiligheter falt 0,9 prosent.

Les mer på klikk.no:

Sykt barn? Her er diagnosene.

Utrygg på glattisen? Lær deg isklatring.

Virker ikke slankedietten? Les dette.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning