Nytt inngangsparti

Hvordan kan et inngangsparti best skjermes?

Publisert Oppdatert

Hytta er i dag kledd med stålplater som er lagt utenpå gammel bordkledning med 2" utlekting. Vi har tenkt å rive inn til stendere og flytte ut vinduer, samt isolere med 2" asfaltplater. Hvilken bordkledning blir penest?

Inngangspartiet er i dag helt uskjermet for vær og vind. Vi ønsker å få et forslag på skjerming av dette, eventuelt se på hele takkonstruksjonen. Fallet på taket er ca. 11 gr.

På forhånd takk.

Jeg vil foreslå at dere velger en stående kledning av type tømmermannskledning med bred overligger ca 7" og smal underligger. Sørg for god overlapp på ca 1", slik at synlig del av underligger blir ca. 4. På denne måten får dere god lufting bak panelet, som er spesielt viktig i et relativt fuktig klima, hvor dere holder til. Med en stående kledning trenger dere heller ikke skifte de horisontale spikerslagene (2" utlekting). Sørg for god lufting også mot taket.

Overbygget inngangsparti

Her vil jeg foreslå et takoverbygg som monteres ca. 30 cm under eksisterende tak.

Event. nytt tak. Slik hytta ligger til samt hyttas form ville jeg vurdert å røste taket motsatt vei. Jeg har tidligere foreslått dette på en hytte med tilsvarende takform, hvor gavlen var på langveggen mot sjøen. Alle synes at resultatet ble meget vellykket, og hytta passer bedre inn i landskapet og ble meget penere fra alle kanter. I tillegg oppnådde vi også rom på loftet. Dere kan da også lett få til et takoverbygg ved utgangsdøren fra stuen til terrassen mot sjøen (se planskisse).

For øvrig ser jeg av planskissen dere har sendt meg at spisebord er plassert mot øst. Jeg skulle tro at en ommøblering, hvor spiseplassen ble plassert ved stort vindu mot vest og til flott sjøutsikt, ville bli attraktivt. For meg ser det også ut til at dere burde se på garderobeforholdene ved en eventuell endring av takformen for å få den bedre utnyttet enn tilfellet er i dag sammen med et overbygget inngangsparti.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning