Innløsning av festeavtale

40 prosent eller 30-gangern ved innløsning?

Publisert Oppdatert

Iht. festekontrakten min står det at: "Festeren har rett til å innløse tomten etter 30 år, eller ved utløpet av festetiden etter tomtens verdi på innløsningstiden med fradrag for påkostninger av festeren eller hans forgjenger, og for øvrig etter bestemmelser i lov om tomtefeste. I tilfelle parten ikke blir enige om innløsningsprisen, fastsettes denne i lov om tomtefeste."

Innebærer dette at festeavgiften kan multipliseres med 30 for å finne frem til et innløsningsbeløp?

Iht. tomtefesteloven § 37 er det kun tomter som er "festa bort på uavgrensa tid utan oppseiingsrett for bortfestaren" som kan innløses til 30x festeavgift. Din tomt er ikke festet bort på uavgrenset tid slik at grunneier kan kreve 40 % ved ev. innløsning.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning