Gjør hytta klimavennlig

Fritidseiendommer står for en stadig større andel av strømforbruket i Norge. Med enkle grep kan du både spare penger og være klimavennlig.

BYGGER MINDRE HYTTER: Det er en tendens til færre gigantiske hyttebygg.

BYGGER MINDRE HYTTER: Det er en tendens til færre gigantiske hyttebygg. Foto: Foto: Cision

Publisert
KLIMAVENNLIG FRITID: Tenk klima også på hytta!

KLIMAVENNLIG FRITID: Tenk klima også på hytta! Foto: Foto: Alexander Berg jr.

TIPS TIL KLIMAVENNLIG HYTTE

Klimatiltak for hytter og fritidsboliger:

  • Ikke bygg større hytte enn du trenger
  • Hold det tett rundt vinduer og dørkarmer
  • Etterisolering. Spesielt gamle hytter har lite isolering.
  • Utbedring av dårlige vinduer. Gamle vinduer har høy u-verdi. Å bytte til vinduer med lav u-verdi minsker både trekken i hytta og strømregningen. Enova anbefaler vinduer med U-verdi på 1.0 eller lavere.
  • Styring av temperatur. Når du ikke er på hytta, sørg for å senke temperaturen i alle rom. Skift ut eldre ovner med termostatstyrte ovner.
  • Mer energieffektivt utstyr. Når f.eks hvitevarene må skiftes ut, kjøp A-merkede produkter.
  • Bruke gjerne varmepumpe eller pelletskamin for oppvarming av hytta og forbruksvann.

Les mer

Hytteveilederen fra Buskerud fylkeskommune har egen veileder for energi du kan laste ned.

Vil du vite mer om energi og fritidsboliger, se enova.no eller ring Enovas Svartjeneste på gratis tel: 800 49 003.

Sammenliknet med bruk av elektrisitet i boliger og til næring, er strømforbruk på hytter og fritidseiendommer et luksusforbruk.

- Nettopp derfor er det verdt å etterstrebe alternative energikilder til oppvarming, sier Sivilingeniør Kjell Gurigard.

- Med alternative energikilder fyrer du med annet enn strøm og olje. Stadig flere hyttefelt som bygges tar i bruk mer klimavennlig oppvarming, som flis og pellets. En økende andel utbyggere tror dette blir et viktig salgsargument fremover. Ikke bare vil beboerne spare penger om strømprisen fortsetter å øke, de vil også leve klimavennlig, sier Gurigard.

Færre store hytter

Sivilingeniør Kjell Gurigard ledet arbeidet for rapporten "Energi og miljøriktig fritids- og turistutbygging" publisert i 2004 og har fulgt fritidseiendomsmarkedet tett de siste årene.

- Det kan se ut som det bygges færre veldig store hytter nå enn tidligere. Det som også har dratt opp energiforbruket de siste tre til fem årene, er at hyttefelt som tidligere har vært uten elektrisitet nå blir tilkoplet strømnettet, sier Gurigard.

Bruker hytta mer

Nye generasjoner bruker fritidsboligen hyppigere, samtidig som de har et annerledes forhold til energibruk. Dette har ført til at elektrisitetsforbruket for fritidsboliger har økt dramatisk i forhold til privatforbruket ellers, mener Gurigard.

Ifølge NVE har elektrisitetsforbruket i hyttene vært større enn veksten i antall hytter skulle tilsi, skriver DN.

Enkle tiltak

- Jeg tror folk flest har et ønske om å selv bidra med det lille vi kan. Energiomlegging på hytter og fritidsboliger er forholdsvis enkle tiltak som lett kan gjennomføres, sier Gurigard (se faktaramme for sparetips).

I tillegg råder Gurigard de som bygger hytter med innlagt vann å legge inn vannledningene i så få rom som mulig. Dette fordi at bare de rommene som har vann innlagt har behov for å holdes frostfritt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning