Båtrett i festeforhold

Skal man betale for båtrett i festeforhold eller ikke?

Publisert Oppdatert

I festekontrakten står det flg.: "Festeren har adgang til sjøen samt båtplass". I de siste årene har vi betalt 740 kroner i leie for disse rettighetene. Jeg lurer på om de har rett til å kreve dette eller om det går inn under festeretten. Jeg har betalt og vedlikeholder brygga selv. Vi lurer også på om hvordan vi kan sikre oss disse rettighetene ved innløsning av festeretten.

Slik retten er formulert i kontrakten er det sannsynlig at disse rettighetene er inkludert i festeavgiften. Men etter at du aksepterte, og faktisk har betalt 740 kroner, vil nok grunneier kunne hevde at dere har inngått særskilt avtale om at det skal betales for dette. Det fremgår at du "har betalt og vedlikeholder" brygga selv.

Hvis du disponerer brygga eksklusivt, vil dette være en mer omfattende rett enn en "båtplass". Kanskje det i så fall ikke er så galt å betale litt ekstra selv om du bygget brygga selv.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning