Brannsikkerhet

Du kan sitte på en brannfelle

Sofaen din kan være en brannrisiko. De norske brannkravene til møbler er mildere enn i mange andre europeiske land.

SOFA: Kravene til brannsikkerhet for norskproduserte møbler er ikke så strenge som i andre land.

SOFA: Kravene til brannsikkerhet for norskproduserte møbler er ikke så strenge som i andre land. Foto: Monkey Business Images

Publisert Oppdatert

Vær kritisk

Når du kjøper møbler med stopp, be om dokumentasjon på hvilke brannkrav de tilfredsstiller.

- Vi mener at flere dødsbranner kunne vært unngått dersom møblene som selges på det norske markedet hadde bedre branntekniske kvaliteter, sier administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, Dagfinn Kalheim.

Han mener at de branntekniske kravene som stilles til norske møbler er for svake, og dette underbygges av en rapport fra brannlaboratoriet ved SINTEF.

Kalheim vil ha de samme kravene som de har i Storbritannia. Der kreves det at møblene skal ha gjennomført en flammetest. I Norge testes møblene kun mot en sigarettglo, som ikke gir fra seg mer energi enn en lyspære.

- Ifølge SINTEF antas det at antall omkomne i branner vil kunne reduseres med ti prosent dersom det innføres strengere branntekniske krav til stoppede møbler, sier Kalheim.

Jobber med endrede krav

Det tar tre til syv minutter før det er full overtenning etter at en brann har startet, og derfor vil inventarets branntekniske beskaffenhet ha betydning for hvor raskt brannen utvikler seg.

- Vi har etterlyst de samme reglene som de har i Storbritannia, sier Kalheim, som mener at det bør komme endringer av forskriftene.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som er fagmyndighet på området, er de klar over situasjonen og jobber med forskriftene.

- Det vil komme endrede krav i forhold til blant annet testing og dokumentering, og det vil også kunne bety strengere branntekniske krav, sier avdelingsleder Gunnar Wold. - Det kan også være snakk om å gi forbrukeren valgfrihet, i form av en prisdifferensiering i forhold til brannsikkerheten.

SINTEF mener at 10 prosent av dødsbrannene i norske hjem kunne vært unngått dersom møblene hadde bedre brannteknisk kvalitet.

SINTEF mener at 10 prosent av dødsbrannene i norske hjem kunne vært unngått dersom møblene hadde bedre brannteknisk kvalitet. Foto: Foto: Norsk Brannvernforening

Tilfredsstiller strengere krav

Det kan se ut som om møbelbransjen til viss grad allerede har sørget for å tillempe strengere krav enn de norske.

- Mange av de norske fabrikantene er aktive på eksportmarkedet og der møter de strengere krav enn i Norge. De leverer ofte den kvaliteten som tilfredsstiller de høyeste internasjonale brannkravene i alle sine markeder, inklusive Norge, sier Knut Skoe, informasjonssjef i Møbelrådet. Han nevner blant annet Ekornes som en av dem som tilfredsstiller strengere krav enn hva norske myndigheter setter.

Positiv bransje

Skum er et viktig fyllmiddel i møbler. I Norge er det tre store produsenter av dette; Sandella, Westnofa og Porolon. I følge Skoe tilfredsstiller alle tre strengere krav enn de myndighetene har satt.

- Det er derfor hold for å si at de aller fleste norske produsentene imøtekommer strengere brannkrav enn de norske myndighetene setter, sier han.

Skoe mener at bransjen generelt er positiv til strengere krav til testing.

- Norsk Industri Møbel har overfor DSB spilt inn at bransjen støtter mer testing, og gjerne ønsker det. Bransjeforeningen har også støttet obligatorisk merking av produktene med hensyn til hvilke brannkrav de tilfredsstiller.

Flammehemmere

Skoe opplever at det ikke vil være noe problem for bransjen å etterleve eventuelle strengere brannkrav, men at det har en klar ulempe fordi det krever tilsetting av flammehemmere i stoffene.

- Bruk av dette vil ha negative miljø- og helseffekter. Flammehemmere er derfor noe møbelindustrien er skeptisk til å anvende.

I følge Dagfinn Kalheim er det fullt mulig å styre unna såkalte bromerte flammehemmere og likevel kunne tilfredsstille strengere brannkrav.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning