ENERGI

Bygger med strøm som eneste energikilde

En undersøkelse blant beboere som kjøpte bolig oppført i 2005, eller bygde ny bolig samme år, viser at elektrisitet er eneste oppvarmingsløsning i tre av ti av nye boliger.

ENEBOLIGER MED ALTERNATIVER: hele 95 prosent av eneboligene har flere alternativer, som f.eks vedfyring eller gass.

ENEBOLIGER MED ALTERNATIVER: hele 95 prosent av eneboligene har flere alternativer, som f.eks vedfyring eller gass. Foto: Foto: Crestock

Publisert

Nye energikrav

Fra 1. august 2009 kommer nye forskrifter som setter strengere krav til alternative varmekilder i boliger over 50 kvadratmeter, blant annet at over 40 prosent av varmebehovet skal dekkes med annen energiforsyning, enn elektrisitet og fossile brensler.

- Det er svært lite fremtidsrettet å låse bygg som skal stå i mange år til én energikilde. Forbrukerrådet mener det bør tilbys tre energikilder når en kjøper ny bolig, sier underdirektør Roger Helde.

30 prosent har bare strøm

Byggeundersøkelsen fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser at 29 prosent av boligene samlet sett er oppført uten alternative energikilder - kun elektrisk oppvarming.

I blokkleilighetene har 60 prosent ingen alternativer til strøm. Blant eneboligene er det bedre - hele 95 prosent av eneboligene har flere alternativer, som f.eks vedfyring.

Vedfyring i eneboligene

Eneboligene har muligheter for å fyre med ved i tillegg til elektrisk oppvarming, og ti prosent av boligene har andre kombinasjoner av oppvarmingssystemer.

- Utbyggerne har for lite fokus på energivalg når de bygger boliger, og særlig ved bygg som har flere boenheter. De bør være mer opptatt fremtidsrettet løsninger som i større grad ivaretar bokvalitet, miljøet og boligens markedsverdi, sier Roger Helde.

- Uten at kjøperen ber om det vil ikke bygget bli levert med optimale kvaliteter på energi, inneklima, tilgjengelighet eller med løsninger som kan endres til noe annet senere. Det vil heller ikke bli lagt vekt på lave levetidskostnader, sier Helde.

Boligkjøperne må bli flinkere

Forbrukerrådet arbeider for å bevisstgjøre boligkjøperne til å gjøre bedre valg og stille krav til utbyggerne.

- Inntil de nye påleggene blir gjeldende må forbrukerne bli mer bevisste når de skal kjøpe nytt eller bygge hus, sier Roger Helde, og legger til at kompetansen hos boligkjøperne må bli bedre.

Tidligere undersøkelser har vist at folk frykter strømkrise mer enn høyere rente, som en trussel mot privatøkonomien.

Om undersøkelsen

Litt over 1550 personer som bodde i boliger bygd i 2005 var med i undersøkelsen. Etter å ha bodd i boligen i rundt to år har boligkjøperne svart på spørsmål om bl.a. hvor fornøyd de er med en rekke egenskaper ved boligen. Undersøkelsen er utført av NIBR, med støtte fra Byggekostnadsprogrammet og Husbanken. Forbrukerrådet har deltatt i arbeidet med utformingen av spørsmålene.

Mer om strøm:

Enovas tilskuddsordning for husholdninger

Spår europeisk strømkrise (DN)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning