Gjør kjøkkenet festklart

Kjøkkenet er ikke bare et sted for matlaging og oppvask, men også en viktig sosial arena - ikke minst ideelt for en god fest.

Trine Løndal

Trine Løndal

Kjøkkenet som knutepunkt

For mange er kjøkkenet husets viktigste rom. Her foregår vårt sosiale liv, med alt fra måltider, samtaler og lek. Kjøkkenet er det som knytter oss sammen.

Tjenester fra nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag