Toll på netthandel

Vil ha billigere netthandel

Internettimport over 200 kroner er avgiftspliktig. De blå regjeringsvennene vil heve grensen til 1000 kroner.

TOLLMUR: Handler du for over 200 kroner fra utenlandsk nettsted som her på Ebay.co.uk , må du betalte moms i tillegg. Det slipper svenskene, så lenge nettstedet er i et EU-land.
TOLLMUR: Handler du for over 200 kroner fra utenlandsk nettsted som her på Ebay.co.uk , må du betalte moms i tillegg. Det slipper svenskene, så lenge nettstedet er i et EU-land.
Publisert Oppdatert

Dersom du handler på nettet fra en utenlansk nettbutikk, må du må ut med moms for alt som overstiger 200 kroner. I Sverige er det ingen slik grense om du handler innenfor EU, da betaler du den summen som er oppgitt på varen.

Grensen for hvor dyre pakker du tollfritt kan motta fra utlandet har ligget fast siden 1998.

Alt over 200 kroner må fortolles, hovedsaklig med et momspåslag på 25 prosent. Noen klær og matvarer kan også få påplusset en tollavgift.

Ville heve

Med jevne mellomrom har partiene på Stortinget ønsket å heve denne grensen, senest våren 2008 da opposisjonen foreslo å heve den til 400 kroner.

Den sittende regjeringen foreslo selv, i opposisjon høsten 2003, å heve grensen til 1000 kroner. Men når det kom til avstemning halvannet år etter, stemte de sitt eget forslag ned.

Nå er det valg igjen, og spørsmålet er: Hva vil partiene gjøre med beløpsgrensen nå?

Svarene følger opposisjonslinjen. Den sittende regjeringen vil ikke røre grensen, mens de borgerlige vennene vil heve den til 1000 kroner.

Les også: Shopping med nettvett

- Opp til 1000 kroner

Høyre vil ha den opp til 1000 kroner, fordi det er lite man vil kunne få for 200 kroner. De tror ikke det vil innebære noen konkurranseulempe for norsk næringsliv.

- Det er jo ikke slik at folk handler sine daglige behov i utlandet, sier Bjørn Ove Fjellandsbø, informasjonsrådgiver i Høyre.

Både KrF og Fremskrittspartiet deler Høyres syn på beløpsgrense. Venstre foreslo i siste budsjettperiode å heve den til 500 kroner, men forteller at de nå vil se an hva de andre partiene vil gå for.

Les også: Bli en god nettshopper

- Må beskytte næringslivet

Regjeringspartiene Sv og Ap. ønsker derimot å beholde 200-grensen. En heving av grensen vil være negativt for norske næringsdrivendes konkurransevilkår, mener Mona Wærnes, informasjonsrådgiver i SV. Hun får støtte fra Arbeiderpartiet.

"Det er viktig å sørge for at norske næringsdrivende har så like konkurranseforhold som mulig. Dette er med å sikre norske arbeidsplasser", skriver statssekretær i Finansdepartementet, Geir Axelsen fra Arbeiderpartiet, i en e-post til klikk.no.

Merverdiavgiften staten får på slike inntekter bidrar til å finansiere gode formål som for eksempel skole, helse, pleie og omsorg, mener han.

"Dersom disse inntektene skal anvendes på å frita import av varer for avgift, vil det bli mindre midler til finansiering av slike formål", skriver Axelsen.

Ifølge Axelsen ser det ikke ut til at den nåværende beløpsgrensen har vært til hinder for at det handles mye i utenlandske nettbutikker.

Les også: Slik netthandler du fra utlandet

Svenskene slipper

Underdirektør i Tolldirektoratet, Berit Aas, vedgår at det rett og slett er protesjonistiske hensyn som gjør at tollgrensen fortsatt er på 200 kroner.

- Denne avgiften er vurdert mange ganger. Dersom beløpsgrensen blir satt for høyt, blir forbrukerne heller sittende i sofaen og netthandle i utlandet enn å kjøpe i norske butikker.

Hun hevder at den samme grensen er tilsvarende lav i EU, men det er en betydelig forskjell.

I Sverige er grensen 200 SEK om man handler utenfor EU. Innenfor er det ingen grense, da betaler du den prisen selger oppgir.

- Sett fra norske nettbutikkers side er det ønskelig at grensen forblir uforandret. Fra forbrukerens ståsted kan det være ugunstig med en slik grense, fordi de fleste handler for mer enn 200 kroner, sier prosjektleder i Standard Norge, August Nilsen.

Han forteller at det imidlertid har vært lite fokus på dette, fordi folk rett og slett ikke er opptatt av det.

- Og grunnen er at de utenlanske nettbutikkene deler opp forsendelsen i flere kolli, slik at 200-grensen unngås.

Legemidler og programvare

Ifølge Standard Norge er det legemidler, bilrekvisita og programvare som topper listen for hva nordmenn handler i utenlandske nettbutikker.

Når man ser på enkeltverdiene det handles for, topper aksjer listen med et gjennomsnittlig handlebeløp på drøye 12.000 kroner.

Dernest følger feriereiser med ca 10.000 kroner per transaksjon.

Nederst på listen ligger nedlasting av musikk og film med 170 kroner.

Vi kjøper i snitt programvare for 908 kroner (i 2008 - også omfatter spill), og handler CD-er og DVD-er for 450 kroner hver gang.

Les også: Null toll på truser

Les også:

Spar penger - kjøp skjønnhet på nettet

Derfor får du vondt i hodet

Billigere kjøring helt gratis

Kvinner er best i bil

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning