HVA TJENER EGENTLIG FOLK?: Nå kan du regne deg frem til naboen eller sjefens lønnsinntekt for 2007.
HVA TJENER EGENTLIG FOLK?: Nå kan du regne deg frem til naboen eller sjefens lønnsinntekt for 2007. Foto: Foto: Cre

Skattelistene 2007

Hva tjener folk egentlig?

Skattbar inntekt er bare en halv sannhet. Her ser du hva folk tjener FØR fradrag.

Publisert Oppdatert

Skattelistene for 2007 er nå offentliggjort. De skal vise hva hver skattepliktige borger i Norge har i formue, tjener og betaler i skatt, men listene er ikke helt nøyaktige.

Er du nysgjerrig på å finne ut hva folk du kjenner egentlig tjener, må du klikke deg inn på omregningskalkulatoren tilknyttet klikk.nos skattesøk. Grunndataene du trenger å fylle inn i kalkulatoren, finner du i klikk.nos skattesøk.

Du finner også en forenklet versjon i selve skattesøket, der du ganske enkelt trykker på lenken "beregn reell inntekt" , uten å fylle ut øvrige data.

Begge kalkulatorene regner om fra netto til brutto inntekt.

Søk i skattelistene
Søk på Navn og/eller sted
Eksempel: Ola Nordmann Oslo
Se topplister i ditt postnr.
Eksempel: 2815
Brutto- og nettoinntekt

Skattelistene viser nemlig kun hva du tjente etter at alle fradrag er blitt gjort. Dette kalles alminnelig inntekt, eller nettoinntekt. Det skattelistene ikke viser er bruttoinntekten, også kalt lønnsinntekt.

Bruttoinntekten er mer interessant enn nettoinntekten, fordi den viser hva folk egentlig får utbetalt i lønn.

På krona riktig

Rune Pedersen i Pengeforlaget har utarbeidet kalkulatoren.

- Inntekten kan beregnes helt nøyaktig ut fra de opplysningene som gis av skattemyndighetene, forteller han til Klikk.no.

Ut ifra gitte formler kan man nøste seg bakover og finne ut hva bruttoinntekten til folk er.

- Ved riktige forutsetninger skal kalkulatoren være på krona riktig, sier Pedersen skråsikkert.

Minstefradrag og renter

Men hva er det egentlig som blir trukket fra bruttoinntekten?

- Minstefradrag og renter fra lån teller mye, forklarer Pedersen.

36 % av lønnen din, eller opptil 63.800 kroner, blir trukket fra inntekten. Dette kalles minstefradrag. En vanlig 100 prosentstilling gir maks fradrag.

Det er verdt å legge merke til at om du har renteinntekt, det vil si penger på bok, blir dette lagt til - det du tjener på å ha penger i banken må du betale skatt på.

Kalkulatoren Pedersen har utviklet legger dermed til disse fradragene, slik at den regner seg fram til folks lønnsinntekt i 2007.

Andre fradrag, som for eksempel pengegaver eller fagforeningskontingent, er av så liten skala, at de ikke har noen stor effekt på utregningen.

Skatteklasser

Det er flere ting som har betydning for skattenivået som vi ikke vet. I kalkulatoren opereres det med tre beregnede lønnsinntekter:

- Enslig i skatteklasse 1

- Skatteklasse 1 med formue og er gift

- Skatteklasse 2 (enslige forsørgere)

Skattelistene gir ikke opplysninger om disse forholdene.

Særfradrag

BSU blir trukket direkte i fra skatten. Særfradrag er ikke trukket fra i alminnelig inntekt, slik at vi ikke vet om skatteyteren har et slikt fradrag. Vi vet heller ikke om skatteyteren er selvstendig næringsdrivende, som har høyere trygdeavgift.

Kalkulatoren beregner effekten av om du bor du i Nord-Troms og Finnmark. I skattelistene ser du om de bor i dette området. Bor du i denne sonen får du skattelette og visse tilleggsfradrag.

Nederst i kalkulatoren vises den eventuelle effekten av dette.

Kalkulatoren finner du her.

Ordforklaringer:

Lønnsinntekt = bruttoinntekt, dvs. inntekten før alle fradrag er blitt gjort

Alminnelig inntekt = nettoinntekt, dvs. inntekten etter at alle fradrag er blitt gjort

Særfradrag = innebefatter stort sett store sykdomsutgifter som operasjoner, medisiner og nødvendig utstyr

Næringsinntekt = det du tjener som selvstendig næringsdrivende hvis du ikke har opprettet AS

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen