HDR-guide

Lær å lage HDR-bilder

Ved hjelp av teknikken HDR kan du forbedre bildene dine kraftig.

Publisert Oppdatert

Har du problemer med at himmelen ikke blir like fin på bildet du tok som den var i virkeligheten? Enten blir de dramatiske regnværsskyene du fotograferte helt hvite, eller så blir forgrunnen for mørk. Ved hjelp av HDR kan du sørge for at detaljene i bildet blir mer som du ønsker dem. I tillegg kan teknikken brukes til å lage mange stilige effekter.

Når det er stor forskjell på de lyse og mørke områdene i bildet, må kameraet velge hva det skal eksponere riktig, himmelen eller motivet i forgrunnen. HDR står for High Dynamic Range, og du lager et HDR-bilde ved å slå sammen flere bilder som er ulikt eksponert. Dette kan du gjøre i noen få enkle trinn i programmet Photomatix Pro. Programmet kan du laste ned og teste gratis fra www.hdrsoft.com. I demoversjonen vil det ferdige bildet bli påført vannmerker.

1. Kamerainnstillinger

Før du kan lage et HDR-bilde på PC-en, må du sørge for å ha tre bilder med det samme utsnittet, men med forskjellig lysmengde. Hvis du har speilrefleks eller et avansert kompaktkamera har du trolig en automatisk funksjon som kan hjelpe deg. Let i bruksanvisningen etter en funksjon som kalles «bracketing». Med denne funksjonen vil de neste 3 bildene du tar ha ulik lysmengde. Enkelte kameraer lar deg også velge antallet, slik at du for eksempel kan få 2 som er for lyse og 2 som er for mørke (totalt 5 bilder).

På Canon EOS 400D finner du funksjonen AEB (Automatic Exposure Bracketing) i meny 2. Trykk på «set»-knappen, og bruk pilene for å stille inn hvor stor forskjell det skal være på de 3 neste bildene du tar.
På Canon EOS 400D finner du funksjonen AEB (Automatic Exposure Bracketing) i meny 2. Trykk på «set»-knappen, og bruk pilene for å stille inn hvor stor forskjell det skal være på de 3 neste bildene du tar. Foto: unknown
Bildene du bruker må ha nøyaktig det samme utsnittet. Det er derfor lurt å bruke stativ for å hindre at det ferdige resultatet blir uskarpt.
Bildene du bruker må ha nøyaktig det samme utsnittet. Det er derfor lurt å bruke stativ for å hindre at det ferdige resultatet blir uskarpt.

2. Hent bildene inn i Photomatix

Når du har tre (eller flere) bilder du vil bruke, er du klar til å åpne Photomatix. Lukk velkomstskjermen, og hent inn bildene ved å velge «Generate» i «HDR»-menyen (eller «Ctrl+G»). Deretter trykker du «Browse». For å få med alle de 3 bildene, holder du Ctrl-tasten inne og trykker på hvert enkelt bilde. Til slutt er det bare å velge «åpne».

3. Sett sammen bildene

I neste steg blir du bedt om å velge hvordan bildene skal settes sammen. Dersom bildene er tatt uten stativ, huker du av for «Align source images». Da vil programmet forsøke å justere små forskjeller i utsnitt før de settes sammen. Hvis det for eksempel er personer i bevegelse på bildene dine, kan du huke av for «Attempt to reduce ghosting artifacts». Da vil programmet forsøke å hindre at de blir uskarpe eller gjennomsiktige. Til slutt huker du av for «Take tone curve of color profile», som er forhåndsvalgt.

Bildet du nå får opp på skjermen er ikke et ferdig HDR, men er en slags sammensmelting av de tre bildene du har tatt. For å få den stilige HDR-effekten må du justere hvordan effekten skal være. Velg «Tone Mapping» i HDR-menyen for å komme i gang.

4. Tone Mapping

«Tone Mapping» handler mye om å prøve seg fram for å få en effekt du synes er fin. Her er det mulig å oppnå alt fra ganske naturlige bilder, til helt overnaturlige effekter. Med «Strength» oppgir du hvor sterk effekt du ønsker på bildet. «Color Saturation» styrer hvor sterke farger du ønsker, mens Light Smoothing handler om hvordan variasjoner i lys skal behandles. Her vil en høyere verdi gi en mer naturlig effekt. Hvis du øker verdien for «Luminosity» vil skyggene i bildet bli lysere, mens en lavere verdi gir et mer naturlig utseende. Med «White Point» og «Black Point» justerer du svart- og hvitnivået i bildet, mens «Gamma» brukes for å justere mellomtonene. Du har også flere muligheter til å velge hvordan fargene og detaljene i bildet skal vises ved å velge arkfanene «Color», «Micro» og «S/H». Prøv deg fram! Til slutt velger du OK for å fullføre.

Vil du vite nøyaktig hva alle innstillingene i «Tone Mapping» gjør, finner du en oversikt ved å velge «Help» i hovedvinduet, og deretter linken «Processing HDR images (Tone Mapping)».

5. Lagre det ferdige resultatet

Er du fornøyd med det endelige resultatet, lagrer du bildet med «Save As» i File-menyen. Så kan du prøve deg på andre motiver, for det er ikke bare skyer som kan bli forbedret med HDR.

Hvis du vil se hvordan andre bruker HDR finner du mange eksempler på http://flickr.com/groups/hdr/pool/

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning