Deaktivere NetBIOS

NetBIOS er et gammelt og foreldet sysem for blant annet å holde styr på navnene på datamaskinene i et nettverk. De har fulgt Windows gjennom mange versjoner og oppdateringer og nesten hver eneste nettverkstilknyttet Windows-maskin har NetBIOS kjørende. Men NetBIOS er i ferd med å overleve seg selv. I mange tilfelle er den en unødvendig belastning på nettverket, og ikke minst er den en sikkerhetsrisiko.

Publisert Oppdatert

Benytter du DNS for å identifisere maskinen i nettverket og ikke har noen andre funksjoner som er avhengige av NetBIOS, er det mulig du kan klare deg uten. Forsøk å deaktivere NetBIOS over TCP/IP.

I Windows XP er det enkelt. Du høyreklikker på den aktuelle nettverkstilkoblingen og velger «egenskaper». Under «generelt» dobbeltklikker du på «internet protokoll (TCP/IP)» og klikker deretter på «egenskaper». Velg «avansert» og klikk deretter på arkfanen «WINS». Kryss av for deaktiver «NetBIOS over TCP/IP». Lukk alle vinduene ved å velge «OK».

I Windows 95/98/Me er det ikke fullt så enkelt. Her må man nemlig ta vekk alle forbindelser til TCP/IP for å kunne avmerke NetBIOS. Velg som ovenfor først nettverksforbindelse, deretter egenskaper ved å høyreklikke, og dobbeltklikk deretter på TCP/IP.

Om protokollen er forbundet med flere nettverkskort, må antagelig den samme prosessen utføres på dem alle. På arkfanen NetBIOS er alternativet «deaktiver NetBIOS over TCP/IP» avmerket og markert med grått, slik at det ikke kan tas bort. Velg «bindinger» og fjern avmerkingen på alle. Når du så lukker vinduet med «OK», vil systemet fortelle deg at det ikke finnes noen bindinger og spørre deg om du vil opprette en ny. Her skal du svare «nei», lukke alle vinduer og starte maskinen på nytt. Etter at du har startet opp skal du velge nettverket og egenskaper på nytt og deretter «egenskaper for TCP/IP» (som beskrevet ovenfor). På arkfanen NetBIOS vil det nå være mulig å ta vekk avmerkingen. Deretter kan du opprette de nødvendige bindingene igjen.

Skulle det mot formodning ikke fungere å kjøre uten NetBIOS, er det bare å justere det hele tilbake igjen. Du finner informasjon om dette og eventuelle risikoer på: http://support.microsoft.com/?kbid=299977

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning