Ulvejakt:

Ulvejakta i gang

Totalt kan fire ulver felles i Hedmark og Oppland i vinter. Ulvejakta er i gang. Målet med jakta er å forhindre femtidige husdyrskader.

KAN FELLES: To ulver kan felles i tidsrommet fra 1.oktober til 31. mars.
KAN FELLES: To ulver kan felles i tidsrommet fra 1.oktober til 31. mars.
Publisert Oppdatert
LISENSJAKT: Det er igjen lisensjakt i Norge. To ulver kan felles i Hedmark og Oppland.
LISENSJAKT: Det er igjen lisensjakt i Norge. To ulver kan felles i Hedmark og Oppland. Foto: FOTO: Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har åpnet for lisensfelling på to ulver i Hedmark, og rovviltnemnda i region 3 Oppland har åpnet for felling av to ulver i Oppland.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningssonen er fra 1. oktober 2009 til 31. mars 2010. Lisensfellingen av ulv iverksettes for å avverge framtidige skader på husdyr, melder DN.

Totalt fire ulver kan felles i Hedmark og Oppland

I Direktoratet for naturforvaltning vedtak om lisensfelling av to ulver i Hedmark er fellingsområde er fastlagt slik at det omfatter områder med et stort potensial for ulveskader på sau. Det er i løpet av sommeren dokumentert ca 170 ulveskader på sau innenfor dette området.

I Hedmark har DN gjort vedtak om lisensjakt på to dyr, på grunn av skadesituasjonen for bufe i utenfor forvaltningssonen (øst for Glomma).

Fellingsområde omfatter ikke dagens leveområde for Osdalsflokken og Galven-tispa. Galven-tispa er avkom av en ulv innvandret fra Finland/Russland og er derfor spesielt verdifull. Hensyn til bestandssituasjonen og den genetiske variasjonen i bestanden, gjør at nemnda oppfordrer til å sikre at det ikke felles individer som stammer fra den finsk-russiske bestanden - altså den mye omtalte Galven-tispa.

Jegerne er pliktig til å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe både før jaktstart og mellom kl. 12 og 13 ved å ringe telefonsvarer hos Fylkesmannen i Hedmark (mob. 94 80 54 40), melder njff.no.

LES OGSÅ: Bra år for ulven

I Oppland har rovviltnemnda fattet vedtak om lisensjakt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på to ulver i fylket. Bakgrunnen for lisensjakt på ulv er å holde bestanden på et moderat og politisk fastsatt nivå, og myndigheten mener et moderat uttak med jakt som verktøy er veien å gå.

Det ble registeret at tre ulvepar fikk valper i Norge i fjor. Trolig ble det født minst 11 valper i de tre revirene i 2008.

Ifølge rovviltportalen.no ble det i Norge vinteren 2007/2008 registrert totalt 12-18 ulver, hvorav tre- fire i én helnorsk familiegruppe, fem-ni ulver i to-fire revirmarkerende par, én ulv i kategorien «andre stasjonære» og tre-fire i kategorien «andre ulver». 10-13 ulver hadde tilhold både i Sverige og Norge.

JAKTA I GANG: Nå er det ulvejakt i Norge.
JAKTA I GANG: Nå er det ulvejakt i Norge. Foto: FOTO: Bjørn-Owe Holmberg / Samfoto

Krav til lisensjakt

De som ønsker i å delta i ulvejakta, må ha registrert seg som lisensjeger hos Jegerregisteret. Pr. 1. oktober var det registrert 5360 lisensjegere for ulvejakt, viser Jegerregisterets oversikt. De må ha bestått skyteprøven for storvilt, og lisensfellinga krever tillatelse fra grunneier.

Felte dyr skal innrapporteres øyeblikkelig og framvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen. DN kan når som helst stanse jakten eller endre fastsatt kvote.

Du kan lese mer om lisensfelling på ulv i Rovviltportalen. NJFFs ulvejakthefte som er utarbeidet i samarbeid med DN, og kan lastes ned her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning