Tilsvar fra Knut Holter

Sløseriombudsmannen uke 40

Knut Holters kommentar til ukas innlegg i Sivilombudsmannen.

Publisert

Satire er en sjanger det er vanskelig å gi tilsvar på, siden det ligger i dens vesen å karikere. La meg derfor nøye meg med følgende kommentarer:

1. Pengene – de 7,3 mill – er ikke gått til meg og min forskning. Det jeg har gjort av forskning inn mot prosjektet er fullt ut dekket av det som i budsjettet omtales som egenandel.

2. Pengene har derimot gått til utdanning av tre personer inn mot doktorgrads- og postdoktorkompetanse, det vil si en kompetanse som kvalifiserer for førstestillinger i universitets- og høgskolesektoren.

3. Så kan man selvfølgelig – som skribenten – lure på om utdanning av eksperter i bibelvitenskap (og humaniora i det hele) er ‘nødvendig.’ På global basis vil nok noen hundre millioner si ja. Også i Norge vil noen si ja. Og disse ja-folkene betaler også sin skatt og er dermed meningsberettigede.

4. Hva har så forskerne jobbet med? Den ene har sett på undertrykking av kvinner, og Bibelen som ressurs mot dette. Jeg har forståelse for at Vi Menn synes dette er unødvendig. Den andre har sett på samfunnsmessig marginalisering av maasaiene og deres tradisjonelle livsform, og igjen Bibelen som ressurs til å motvirke dette. Også her har jeg forståelse for at Vi Menn ikke ser verdien av å ta vare på tradisjonelle livsformer. Den tredje har sett på interkulturell bibeltolkning og utviklet en modell for samtale på tvers av kulturer. Her tror jeg faktisk Vi Menn hadde hatt noe å lære.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning