Soldatene får bedre råd

Når du går ut av førstegangstjenesten, vil regjeringen putte 23 000 kroner i lommen din.

soldat
soldat
Publisert Oppdatert

Det er drøyt 2000 kroner mer enn soldatene får i dag. Summen skal trappes opp, mener regjeringen.

Studier
I tillegg til mer dimme-penger, skal det bli mulig å ta inntil 20 studiepoeng i løpet av førstegangstjenesten. Forsvaret må legge tilrette for at flest mulig skal kunne utdanne seg under tjenesten.

Forslaget kommer i forbindelse med statsbudsjettet.

Innen 2008 skal dimme-pengene økes til 25 000 kroner. Summene gjelder for vernepliktige som har vært i tjeneste i 12 måneder.

Økt status
Forsvaret jobber for å gjøre verneplikten meningsfull og givende, og vil heve statusen på førstegangstjenesten, skriver Forsvarsdepartementet.

Forsvaret regner også med at ordningen med frivillig sesjon for kvinner vil gi flere kvinner i forsvaret.

NATO-operasjoner
Forsvarsbudsjettet lander på 31 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Forsvarsgrenene og etteretningstjenesten får tilsammen en halv milliard mer enn i fjor. Kystvakten får 18 millioner kroner mer.

Opptrappingen vil sikre Norges evne til å delta i internasjonale operasjoner i regi av FN og NATO, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på departementets nettsider.

Les mer om forsvarsbudsjettet her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning