Slik virker fredsavtalen

Fredsavtaler kan gi fred selv om ikke alle partene signerer, viser ny forskning.

Foto: Arne Flaaten/ Forsvarets mediesenter
Foto: Arne Flaaten/ Forsvarets mediesenter Foto: Arne Flaaten/ Forsvarets mediesenter
Publisert Oppdatert

Flere konflikter etter den kalde krigen har hatt mange parter. Partene har virket lite oversiktlige, ofte fordi en opposisjon har bestått av ulike opprørsgrupper som ikke framstår som noen enhet.

Svenske Desiree Nilsson skriver doktoravhandling om konflikter der det er inngått fredsavtaler i moderne tid.

Nilsson sier til nettstedet Forskning.no at i omtrent halvparten av konfliktene der det er inngått en fredsavtale i moderne tid, har konflikten involvert mer enn to parter.

Avtalt fred
Studiene viser at det ikke er nødvendig å få med alle parter i en fredsavtale for at den skal virke. Faktisk konkluderer Nilsson med at det er like stor sjanse for å oppnå varig fred med avtaler der minst en av partene er utelatt.

Dessuten fant hun ikke bevis for at fred var mer sannsynlig jo flere opprørsgrupper som hadde signert fredsavtalen.

Viktige faktorer
Nilsson har funnet tre ting som er viktige for å bevare freden etter en fredsavtale.

Hvor mange parter som er involvert i konflikten, om opprørsgrupper er med i fredsavtalen, og den militære styrken til partene som signerer.

- Hvis man inkluderer andre typer aktører som ikke tilhører de stridende partene, som politiske partier, sivile organisasjoner og religiøse aktører, øker sannsynligheten for at de stridende parter holder seg til fredsavtalen, sier hun til Forskning.no.

De som har signert fredsavtaler er mindre villige til å ty til våpen enn de som ikke har signert. Likevel sier Nilsson at det er vanskelig å si hvor avgjørende en fredsavtale er for å oppnå varig fred.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning