Sleip som en ål

Spør havforskningsinstituttet om fisk, de kan alt.

Du vet sikkert hvordan du får fisk, men hvor mye vet du om den egentlig? (Foto: Andrew Brigmond)
Du vet sikkert hvordan du får fisk, men hvor mye vet du om den egentlig? (Foto: Andrew Brigmond)
Publisert Oppdatert

Ting om fisk du aldri har tenkt på. Det har derimot Havforskningsinstituttet, som forsker på det meste.

Hvorfor kolliderer ikke fisken når den svømmer i stim?

- All fisk har ett øye på hver side av hodet. Det gjør at de kan oppfatte det som skjer bak, over og under seg. I tillegg har de et sanseorgan verken andre dyr eller mennesker har, nemlig sidelineorganet. Det er stripen som går fra hodet til halen som en fordypning. I denne fordypningen ligger det tett med sanseorganer som registrerer forandringer i trykket.

MER: FISKING FOR NYBEGYNNERE

Hvorfor er fisken slimete?

- Slimet er der av flere grunner. En ting er at det beskytter fisken mot infeksjoner. En annen ting er at det minsker friksjonen når fisken svømmer. Hos noen arter, som hos slimålen, er grunnen til alt slimet at den må kvitte seg med saltoverskuddet, og gjør det mellom huden.

MER: SLIK FINNER DU STORLAKSEN
MER: MAKRELLSPRELL

Kan fisk se farger?

- Ja. Men hvor mye farger de oppfatter, kommer an på hvor dypt de er i vannet. Også tid og sted vil påvirke hvilke farger fisken ser, som i en næringsrik innsjø om våren, som vil se grønn eller brun ut.

Kan fisken lukte og smake?

- Ja, men de kjemiske signalene, som lukt og smak reagerer på, blir raskt fortynnet i vann. Derfor er ikke dette fiskens viktigste sanseorgan.

Har fisken følelser?

- Vi har kunnskap om at fisken har nervereseptorer, særlig i hodet og i finneregionen, som ligner det vi finner hos andre høyerestående virveldyr. Om fisken har følelser i form av frykt, smerte og glede, så er forskerne uenige. Dette er svært vanskelig å måle, og selv hos mennesker er smerte vanskelig å gradere på en objektiv måte.

Hvordan stiger fisken opp og ned?

- Dette varierer fra art til art. Hos de artene som har svømmeblærer, er dette viktig for balansen. Når en fisk står i ro på dypet, vil gassmengden i blæra være tilpasset trykket i vannet, slik at fisken flyter nøytralt. Ved å slippe ut gass, vil fisken synke, og ved å produsere mer gass, vil den flyte. Kvitter den seg ikke med gass når den svømmer opp, vil den sprette til overflaten som en kork. De artene som ikke har svømmeblære, som makrellen, er litt tyngre enn vannet og må derfor holde seg aktivt flytende der de er.

Drikker fisken vann?

- Selvfølgelig. I ferskvann har fisken saltere kroppsvæske enn vannet rundt, derfor vil vann trenge inn gjennom hud og gjeller. Derfor har den ikke behov for å drikke, men må kvitte seg med vannoverskuddet. Saltvannsfisken derimot, har det motsatte problemet. Fordi kroppsvæsken har lavere saltinnhold enn vannet rundt, vil ferskvannet bli trukket ut gjennom huden og gjellene. Derfor må den drikke saltvann, og skille ut saltet. Det gjør den ved å skille ut svært konsentrert urin.

Hvorfor fryser ikke fisken?

-Fisken har en kroppstemeperatur som er lik omgivelsene, derfor fryser den ikke. Men den kan likevel få problemer når det er veldig kaldt, fordi reaksjonene i kroppen blir tregere. Fisk som er tilpasset eltremt lave temperaturer, som polartorsken, har "frysevæske" i blodet.

Kilde: Havforskningsinstituttet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning