Isbjørn søker is

Isbjørnen, verdens største rovdyr på land. Rovmorder? et beist som slår ned vegger og river ned teltduker for å få tak i et menneskebein?

FAMILIEKOS: En isbjørnfamilie bylter seg sammen. (FOTO: WWF-CANON/KEVIN SCHAFER)
FAMILIEKOS: En isbjørnfamilie bylter seg sammen. (FOTO: WWF-CANON/KEVIN SCHAFER)
Publisert Oppdatert

- Nei, sier Jon Aars, forsker ved Norsk polarinstitutt. - Det som har overrasket meg mest

de drøyt fem årene jeg har forsket på isbjørn, er hvor pysete de fleste av dem er.

- De fleste isbjørnene isbjørner løper sin kos ved teften av mennesker, fortsetter han.

Grisslybjørner er generelt mye tøffere og mer aggresive mot folk enn isbjørnen. Men ikke for det. Du finner tøffe isbjørner også - store hanner, for eksempel, som ikke er redde for noen ting.

Du kan fly 10 meter over hodet på dem med helikopter, og de enser deg ikke. Isbjørnene er like forskjellig fra hverandre som oss mennesker.

Aars har vært med på en omfattende forskning rundt isbjørn på Svalbard.

Bare i 2007 ble 80 isbjørner skutt ved hjelp av helikopter og bedøvelsespiler for så å bli testet med spekk- og blodprøver mens de er bedøvd.

Tidenes grundigste

ISBJØRNER I VANNKANTEN: En binne og hennes avkom venter på sel ved kanten av isen.(Foto: WWF-CANON/MARTIN HARVEY
ISBJØRNER I VANNKANTEN: En binne og hennes avkom venter på sel ved kanten av isen.(Foto: WWF-CANON/MARTIN HARVEY

Tidenes grundigste undersøkelse av hvordan global oppvarming vil påvirke isbjørnbestanden,

gir dårlige odds for den hvite bamsen. Rapporten fra Us Geological survey (USGS) anslår at issmeltingen og forandringene den forårsaker i nordishavene, vil redusere isbjørnbestanden med to tredjedeler innen 2050, om bare knappe 40 år.

- Verst ser det ut for de sørligste isbjørnområdene, som Hudson Bay i Canada, der forsvinner isen fort, sier Aars. Og heldigvis for oss, han er villig til å friskmelde svalbardklimaet og forholdene for de rundt 2000 isbjørnene der, i hvert fall foreløpig.

- Her ligger det fremdeles mye is, forteller han. Men hvis - det er alltid et hvis klimaforskerne har rett angående issmeltingen, kan jeg bare si at forholdene er bra på Svalbard i dag, men at fremtiden ser dyster ut for isbjørnen også der.

Dyster lesing

Isbjørnrapporten er dyster lesing. Dersom isen forsvinner om sommeren, vil det få store konsekvenser for isbjørnbestanden. Om sommeren jakter den langs iskanten på sel, men forsvinner isen, kan den ikke jakte på sel lenger.

FAMILIEKOS: En isbjørnfamilie bylter seg sammen. (FOTO: WWF-CANON/KEVIN SCHAFER)
FAMILIEKOS: En isbjørnfamilie bylter seg sammen. (FOTO: WWF-CANON/KEVIN SCHAFER)

Flere isbjørner kommer til å bli igjen på land når isen forsvinner og jakte derfra.

Og fordi det vil bli langt færre seler å jakte på, vil vi ende opp med sultne og aggressive bjørner.

Dersom habitatet smelter, vil en stor del av bestanden forsvinne fordi isbjørnen er spesialist på sel og avhengig av den for næring. De isbjørnene som blir igjen, vil få nedsatte livsvilkår.

Bare en forkorting av jaktsesongen på et par uker om sommeren, påvirker isbjørnen. I denne perioden spiser den seg opp for å klare den tøffe arktiske vinteren. Noe som igjen vil før til at færre svangre binner går i hi om vinteren

Små bestander

Et annet problem med bortfall av habitat, er at isbjørner kan bli isolert i små bestander, noe som igjen kan få genetiske konsekvenser I henhold til dr. Neil Hamilton, leder for WWFs (World Wildlife Fund) internasjonale, arktiske program, står den hvite bamsen i fare for å bli utryddet i vill tilstand i store deler av dens habitat.

Et område som i tillegg til vårt svalbard teller Russland, Alaska, andre steder i Barentshavet, Grønland og Canada.

Et problem for Ursus maritimus er at den er verdens største rovdyr på land og derfor veldig fascinerende som turistattraksjon.

Motvillig turistmagnet

Både sysselmannen og Norsk Polarinstitutt mottar henvendelser fra turister og organisasjoner som vil være med ut og se isbjørnen i fri utfoldelse. Ikke bare presse, naturfotografer og naturvernorganisasjoner, men også vanlige turister.

Både Polarinstituttet og sysselmannen på svalbard nærmest drukner i forespørsler og henvendelser.

- Før fikk vi tre-fire henvendelser i året om å være med ut i felten, forteller forsker Aars.

- Nå er det mange flere. Vi forskere vil ha med så få som mulig fordi det går utover arbeidet vårt.

Håndteringen av isbjørnen - som har vært fredet siden 1970-tallet - er streng på Svalbard.

I henhold til Svalbardmiljøloven, paragraf 30, er det forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller forårsaker fare for mennesker eller isbjørn.

ISBJØRNFAKTA

Vitenskapelig navn:

Ursus maritimus

Antall på verdensbasis: Ca. 20 000

Antall på Svalbard: Ca. 2000

Vekt: en godt voksen hann kan veie mellom 350 og 800 kilo. En voksen

hunn mellom 150 og 300 kilo. Vekten på begge kjønn varierer i løpet av året, spesielt gjelder

det hunnene som ofte kan doble vekten sin om våren og sommeren.

Opprinnelse: Isbjørnen er den største i bjørnefamilien, men likevel yngstemann

på familietreet. Den er i nær slekt med brunbjørn og grizzly.

Utbredelse: Svalbard og Barentshavet, Grønland, Alaska, Canada, Russland.

Status: Totalfredet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning