I front mot klasebomber

Norge vil være pådriver for en internasjonal avtale som forbyr klasevåpen.

Bilder fra Forsvarets ammunisjonstest på Hjerkinn. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvarets mediesenter.
Bilder fra Forsvarets ammunisjonstest på Hjerkinn. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvarets mediesenter. Foto: Torgeir Haugaard
Publisert Oppdatert
Klasebomben DM 642. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvarets mediesenter.
Klasebomben DM 642. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvarets mediesenter. Foto: Torgeir Haugaard

I påvente av en internasjonal avtale om bruk av klasevåpen, har regjeringen lagt ned forbud mot å bruke klasebombene i Forsvaret.

Blindgjengere
Klaseammunisjon utgjør omtrent 40 prosent av all ammunisjon artilleriet har. Problemet er såkalte blindgjengere. Det betyr udetonert ammunisjon som blir liggende igjen og utgjør en alvorlig humanitær trussel.

- Erfaringer fra konflikter rundt i verden viser at blindgjengere fra klaseammunisjon forårsaker store humanitære lidelser, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Ledende rolle
En internasjonal avtale om bruken av klasevåpen er underveis. Målet er å hindre at sivile blir ofre for blindgjengere. Men hvordan avtalen kommer til å se ut, er fremdeles usikkert.

- Det er lite realistisk å se for seg en avtale som forbyr alle typer våpen som kan defineres som klasevåpen. Regjeringen vil derfor i første omgang konsentrere seg om å få til en avtale som forbyr de typer klasevåpen som utgjør et humanitært problem. Norge vil ha en ledende rolle i dette arbeidet, sier major og informasjonsrådgiver Heidi Kristin Langvik-Hansen i Forsvarsdepartementet til vimenn.no.

Aldri brukt i kamp
Testene Forsvaret gjennomførte på Hjerkinn viser at den langtrekkende klasebomben DM 662 har en blindgjengerandel på over en prosent, mens den kortrekkende DM 642 ligger godt under en prosent.

De norske klasebombene brukes kun til nasjonalt forsvar, og ikke i utlandet. De har dermed heller aldri vært brukt i noen reell situasjon, forteller underdirektør Birgitte Frisch i Forsvarsstaben til vimenn.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning