Her festet steinbyggerne

Djevelen, en munk, tilbedere av nordiske Freia, soldyrkere, trollmenn og romerne. Mange har fått skylda for å bygge Stonehenge. Nå vet vi i alle fall hvor de holdt fest.

Her ble festen avsluttet. Etter et etegilde lenger nord, ble festen avsluttet med å kremere de døde ved Stonehenge, tyder arkeologiske funn på.
Her ble festen avsluttet. Etter et etegilde lenger nord, ble festen avsluttet med å kremere de døde ved Stonehenge, tyder arkeologiske funn på.
Publisert Oppdatert

Ved Durrington, et noen kilometer nord for Stonehenge, har arkeologer gravd fram hus som er fra omtrent 2500 f.Kr. - samme tid som Stonehenge antagelig ble bygd. Stonehenge står utenfor Salisbury, vest for London.

Kastet matrester på gulvet
Så langt har arkeologene gravd fram det som må ha vært åtte hus. Likevel tror de at det kan ha stått opptil hundre hus i området, skriver BBC News.

Husene var bygget av tømmer, med jordgulv. Det mest spesielle er alt søppelet som ligger igjen etter dem som brukte husene. I tillegg til keramikk, ligger det masse matrester slengt rundt. Forskerne tror de som brukte husene ofte dro dit for å feste. En mengde dyrebein ble kastet på gulvet etter at de var halvspist, og det ligner ikke på vanlig oppførsel hjemme.

Arkeologene mener at det som en gang har vært senger og en slags skap i husene, ligner på rester etter bosettinger de har funnet på Orknøyene nord for Skottland. Forskjellen er at sengene og skapene på Orknøyene var bygget av stein, ikke tre, slik som ved Stonehenge. Arkeologene tror de som brukte husene, også bygde Stonehenge.

Sendte de døde nedover elva
Nær husene i Durrington, ble det på slutten av 60-tallet funnet en formasjon i tre som er slående lik Stonehenge. Fra Durrington til Stonehenge går det en elv.

Professor Mike Parker Pearsson ved universitetet i Sheffield tror festingen i Durrington ble avsluttet med å sende av gårde de døde nedover elven. Så fulgte festdeltagerne etter. Når de kom fram, hentet de noen av likene fra elva. Likene ble brent og begravet ved steinsirkelen. Det er funnet 250 askehauger etter kremerte kropper rundt steinene.

Satt opp mange ganger
Kritikere mener svarene på gåten Stonehenge ikke er å finne i Durrington, men lenger unna. Noen av steinene er hentet milevis unna i Wales.

Stonehenge ble antagelig reist i bronsealderen. Rundt ligger graver i en ring, som antagelig er eldre, fra yngre steinalder.

Det er vanskelig å finne et presist tidspunkt for byggingen, fordi steinene er satt opp på nytt mange ganger. Dermed har arkeologisk materiale blitt gravd ned og opp igjen flere ganger.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning