Gransker polene

Et av verdens mest omfattende studier på 50 år settes i gang torsdag. Polene skal under lupen.

Forskere fra 60 land samarbeider om å granske polene. Foto: NASA
Forskere fra 60 land samarbeider om å granske polene. Foto: NASA
Publisert Oppdatert
Foto: NASA
Foto: NASA

For fjerde gang siden 1882 arrangerer forskere Det Internasjonale Polaråret. For første gang blir polaråret markert mens effekten av menneskeskapt global oppvarming er godt synlig på polene. Polaråret er et internasjonalt samarbeid med en pris på oppunder 500 millioner dollar.

Målet er å finne ut mest mulig om endringer i klimaet.

Forskerne bruker isbrytende skip, ubåter og satellitter for å studere polområdene ned til minste detalj over de neste to årene.

Verden blir varmere
Forskerne tror den globale oppvarmingen varmer opp polene raskere enn resten av verden. Et viktig spørsmål er hvor mye havet vil stige som følger av isfjell som smelter.

Sydpolen skal holde på 90 prosent av verdens ferskvann. Dersom alt vannet på Sydpolen smelter, vil vannstanden stige med utrolige 200 meter, melder BBC News.

Forskerne vil også se på effekten av global oppvarming for dem som bor i arktiske strøk. Dessuten vil de studere eksotisk dyreliv under Sydpolen.

Norge bidrar
Ifølge forskning.no er Norge den nest største bidragsyteren til Det Internasjonale Polaråret, etter Canada. Vi bidrar med 330 millioner kroner over fire år, og 30 forskningsprosjekter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning