Få sjøørret på kroken

Gode tips fra de som kan sjøørretfiske.

Publisert Oppdatert

Når sjøørreten skal gyte om høsten (typisk; når lauvet faller fra trærne) søker den til rennende vann. I motsetning til laksen utnytter den små bekker og trives i strømsvake partier i elva.

Seint på høsten er det kun to grupper fisk igjen i sjøen; store modne fisker som ikke skal gyte denne høsten (overspringere/hvilere), samt umoden fisk (gjelfisk) som ikke har gått opp i elver og bekker for å overvintre der. Hvilerne er ofte et flott bytte for sjøørretfiskeren - stor og velfødd.

Nær land
I den kalde årstiden (høst, vinter, tidlig vår) står fisken nær land. De mest ideelle plassene langs kysten i disse årstidene er dyp på 0,5-2 meter, og helst i nærheten av gytevassdrag. Sandbunn og mykbunn med litt islett av stein og tang er gode plasser. Det er ingen grunn til ikke å prøve lykken vinterstid om temperatur og isforhold tilsier det, selv om de fleste fisker sjøørret på sommeren. Mang en sjøørret er fanget i desember og januar. Fisken tar seg da turer inn på grunt vann og er tilgjengelig fra land.

Noen tips:
Ikke bruk for mye energi på å forholde deg til flo og fjære. Noen steder fisker best på fløende sjø, men slett ikke alle. Bli kjent med dine fiskeplasser og finn ut hva som gjelder. Det viktigste er fortsatt å få seg en hyggelig tur ut med fiskestanga.

Har du lite tid tilgjengelig kan det være fornuftig å satse på tiden rundt soloppgang og solnedgang.

Ikke vær redd for å fiske i stummende mørke. Fisken har langt bedre nattsyn enn oss. Dessuten har den sidelinjeorgan og luktesans (ved bruk av organisk agn) som hjelper den til å oppfatte agnet vårt. Ofte opplever vi at torsken biter heftig idet det mørkner, men etter en stund vil dette normalt dabbe av, og da vil mulighetene for sjøørret øke betraktelig.

Været er av betydning, men sjøørreten plages ikke nødvendigvis av vinden - snarere tvert i mot. Ofte fører det til bedre mattilgang ved at næringsemner virvles opp, og det vet den å utnytte.

Vær ikke redd for å fiske fiskeimitasjoner hurtig. Uansett hvor raskt du greier å ta inn flua, er sjøørreten er raskere. Spinnfiskeren har sjelden problemer med å ta inn sluken fort nok, men også de kan til tider tjene på å holde relativt høyt tempo på innsveiving.

Varier måten du tar inn agnet på. Noen ganger skal det små forandringer til før fisken begynner å fatte reell interesse for flua eller sluken.

Fisk bevegelig. I sjøen varierer forholdene mye mellom ulike plasser og ulike tider i tidevannssyklusen. En fisker som beveger seg og leter etter fisken får i de fleste tilfeller mer fisk enn en som "gror fast" på èn plass.

Ødelagte gytebekker, ulovlig garnfiske og forurensning har redusert bestandene av sjøørret langs kysten. Derfor oppfordrer Norges Jeger- og Fiskerforbund å ta hensyn til sjøørreten. Ikke fisk med garn, det er forbudt. Ser du noen som gjør det, kan du rapportere om ulovlig satte garn på www.ulovligegarn.no.

Tipsene er tatt fra Sjøørretfiske i sjøen, andre utgave. Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund.


Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning