Mysteriet ble aldri løst:

Hva skjedde med Lyder Hassel?

Masse teorier, søk med metalldetektor og en gravåpning - man fortsatt ikke hva som skjedde med den norske spionen for 75 år siden.

Publisert

Under andre verdenskrig var Trondheimsfjorden et av de best bevoktede områdene i det hærtatte Norge. Okkupasjonsmakten hadde store styrker utplassert her, og dermed var området selvfølgelig også svært interessant for den engelske etterretningen, som hadde flere radiospioner utplassert på begge sider av fjorden. Ikke minst ønsket de å følge bevegelsene til det fryktede krigsskipet «Tirpitz».

Men britene trengte flere øyne og øre ved Trondheimsfjorden. På kvelden den 10. oktober 1943 kretset et fly to ganger over Fosenfjellene. Om bord var det kun to personer; en britisk pilot, og den norske agenten Lyder Hassel. Den begavede, unge trønderen, som i anledning oppdraget hadde fått kodenavnet «Apollo», skulle etter landing opprette en radiostasjon og sende meldinger om tysk aktivitet tilbake til England. Spesielt aktivitet ute på fjorden var interessant. Dette var Hassels første oppdrag. Dessverre skulle det også bli hans siste.

Lyder Hassel, fenrik i SIS
Lyder Hassel, fenrik i SIS Foto: www.vimennpluss.no

I ly av mørket hoppet Hassel ut i fallskjerm over Verrafjella. I dag, 75 år senere, vet man fortsatt ikke sikkert hva som skjedde med han.

Den britiske piloten som fløy Lyder Hassel til destinasjonen snakket med Hassels familie flere år etter krigen. Han fortalte at hoppet foregikk som planlagt, og at han satte kursen tilbake til Storbritannia uten å merke at noe var galt. Men mottakersentralen i London fikk aldri noen melding fra «Apollo». Naturligvis må han ha truffet bakken, men hvor? Og hva skjedde med han etterpå?

Lyder Hassels radiosender, en lugerpistol og en båtlue ble senere funnet ved Ormsethvatnet, bare få kilometer fra Trondheimsfjorden. Men Hassel hadde også hatt 25 000 kroner i lommene, og disse var sporløst borte.

Myrdet av landsmenn?

En underlig melding den 8. september 1945 i avisen Ukens Nytt i Oslo, utgitt av Aftenposten, bidrar bare til mysteriet: «Norsk fallskjermsoldat forsvunnet. Er han plyndret og drept av dem som fant han?»

Passet Hassel fikk utstedet i Stockholm, på vei til England for å bli agent i SIS.
Passet Hassel fikk utstedet i Stockholm, på vei til England for å bli agent i SIS. Foto: www.vimennpluss.no

Meldingen forteller så kort om Lyder Hassels oppdrag og forsvinning. Men det er avslutningen man skulle tro ville vekke oppsikt i 1945, og føre til videre undersøkelser og etterforskning: «Det er dessverre stor sannsynlighet for at Hassel er blitt skadet ved landingen og at noen har funnet ham og utnyttet hans hjelpesløshet til å plyndre ham og deretter kanskje drept ham?»

Det antydes altså at en norsk motstandshelt hadde blitt myrdet, ikke av tyskerne, men av andre nordmenn. Man skulle tro at dette ville skape stor oppstandelse i et Norge som nettopp hadde blitt fritt fra okkupasjonsmakten.

Det skjedde ikke, til familiens store fortvilelse. I 2007 dro Egil Ulateig til Mo i Rana og møtte Lyder Hassel, nevøen til Lyder Hassel som forsvant under krigen. Lyder Hassel d.y. kunne fortelle at familien i alle år hadde følte at de hadde stanget hodet i veggen, både når de henvendte seg til politiet og hos sentrale myndigheter, spesielt i Forsvaret.

Mener å ha svaret

Dette til tross for at en rekke mennesker mente å vite hvem som sto bak Lyder Hassels forsvinning. Ulateig møtte mennesker i Verran, Rissa, Steinkjer og Verdal, som alle var samstemte. De navnga en person de mente sto bak forsvinningen, om ikke Lyder Hassels død. Det er samme person som sto fram og bedyret sin uskyld i 1945. Vedkommende flyttet senere fra bygda, og var død da Vi Menn publiserte Egil Ulateigs artikkel i nummer 40-2007.

Faksimile fra artikkelen vi publiserte i 2007
Faksimile fra artikkelen vi publiserte i 2007 Foto: www.vimennpluss.no

Lyder Hassels far, Johan, forsøkte flere ganger å få fart på etterforskningen. Han trakk blant annet frem at gjenstander sønnen hadde hatt på seg da han hoppet, var blitt funnet. Søk hadde imidlertid utelukket at likrestene etter Lyder lå i steinurene eller skogholtene ved Ormsethvatnet. Dermed måtte Lyder ha blitt fjernet fra nedslagsstedet.

Det skortet nemlig ikke på rykter rundt Lyder Hassels endelikt. Flere mennesker hadde hevdet at de visste hva som skjedde med den unge spionen: Det må ha gått galt under selve landingen, men Hassel skal ha vært i live, og ble funnet. Han skal ha blitt fraktet til en gård, hvor han døde, i følge etterkommere etter «folk som var direkte informert», som det heter i artikkelen fra 2007.

De 25 000 kronene Lyder Hassel hadde i lommene da han hoppet, var en vanlig sum for norske agenter under krigen. For bønder og fiskere på Fosen tilsvarte det derimot seks-sju årslønner, og det har vært spekulert mye i om pengene enten ble Lyder Hassels endelikt, eller i det minste grunnen til at liket aldri ble funnet.

Rykteflom

Asbjørn Hansen ga ut bok om Lyder Hansen.
Asbjørn Hansen ga ut bok om Lyder Hansen. Foto: vimennpluss.no

I flere tiår gikk det rykter om plutselig rikdom på gården hvor Hassel skal ha blitt brakt, og flere personer skal ha hatt mye penger mellom hendene. Enkelte hevde sågar at en kvinne hadde troppet opp på landhandleriet i en splitter ny kjole, laget av fallskjermkjole.

Dette er likevel kun snakk, og man har få eller ingen sikre kilder på dette. En like, om ikke mer, sannsynlig grunn for at noen skulle valgt å skjule liket etter Hassel, var redselen for at tyskerne skulle få nyss om det. Dette ville føre til at store tyske styrker fra Folafoss eller Malm ville ankomme området, med alt det måtte medføre seg. For å unngå dette måtte både liket og gjenstandene skjules.

Gravåpning

Flere hevdet også at de visste nøyaktig hvor Lyder Hassel var gravlagt. Liket skal ha blitt rodd til kirkegården ved Fines kirke, hvor det lå en fersk grav. Der skal flere menn ha spadd opp graven, hevet kisten, og plassert Hassel på bunnen, før de låret kisten ned og grov igjen graven. Man visste til og med navnet på gravsteinen, het det.

Familien til Lyder Hassel forsøkte i flere år å få åpnet graven, og på ett tidspunkt ble en planlagt åpning stanset av politimyndighetene.

I 2013 ble imidlertid graven endelig åpnet, uten at man fant rester etter Lyder Hassel. Mysteriet ble altså ikke løst, og det kan virke tvilsomt at det noen gang vil bli løst.

Dette var langt ifra den første graven som ble åpnet i jakten på levningene. På en fest på nyttårsaften i 1961 fortalte en heller bedugget herre fra Verrastrand at han visste nøyaktig hva som hadde skjedd med Lyder Hassel. Også han hevdet at liket hadde blitt plassert i en fersk grav ved Fines kirke. Opplysningene nådde lensmannen, som åpnet etterforskning. I edru tilstand benektet den løsmunnete mannen alt, og avskrev det som fylleprat. Like fullt ble hele seks graver åpnet, uten at man fant noe som kunne knyttes til Lyder Hassel.

67 år med Vi Menn

I originalartiklene fra 2007 og 2013 er det atskillig mer informasjon om mysteriet enn vi hadde plass til her. Du kan lese artiklene i sin helhet ved å abonnere på tjenesten www.vimennpluss.no. Den gir deg tilgang til digitale, søkbare versjoner av alle nummer vi har gitt ut siden starten i 1951.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning