Forbundstyret i NJFF i brev til regjeringen:

Skal vi velge vekk villaksen?

TRUET: Den vill atlanterhavslaksen er truet - oppdrettsnæringen og spredning av lakselus er den mest alvorlige trusselen.
TRUET: Den vill atlanterhavslaksen er truet - oppdrettsnæringen og spredning av lakselus er den mest alvorlige trusselen. Foto: Thor Olav Moen
Publisert Oppdatert
BEKYMRET: Torstein Moland er leder i NJFF - og er bekymret for villalksens skjebne.
BEKYMRET: Torstein Moland er leder i NJFF - og er bekymret for villalksens skjebne. Foto: NJFF
TRUET: Villaksen er truet - og det har lenge brent et blått lys for den ville Atlanterhavslaksen - oppdrettsnæring og spredning av lakselus er definert som den største av mange trusler.
TRUET: Villaksen er truet - og det har lenge brent et blått lys for den ville Atlanterhavslaksen - oppdrettsnæring og spredning av lakselus er definert som den største av mange trusler. Foto: Bjørn M. Pettersen

"Den siste tiden har det rast en heftig debatt rundt villaks, oppdrettslaks og lakselus. Konflikten mellom en raskt voksende oppdrettsnæring og en stadig svakere bestand av villaks er økende. Det hele topper seg i utsagn fra et par av våre ordførere langs kysten, som rett ut sier at nå må villaksen vike for oppdrettslaksen. Men er det så enkelt? Kan vi virkelig velge en art ut av norsk natur av hensynet til kortsiktige næringsinteresser?" Slik åpnes brevet til regjeringen fra forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund ved leder Torstein Moland.

Lakselusa værst

NJFFs styre understreker at situasjonen for villaksen er svært alvorlig langs store deler av kysten. Utfordringene er mange, og det er stor faglig enighet om at den mest akutte utfordringen ligger i den ukontrollerbare lakselussituasjonen som kommer som en følge av intensiv oppdrettsvirksomhet.

"Lakselusa dreper de ville laksefiskene. Særlig er den unge utvandrende laksesmolten utsatt. Hele oppdrettsnæringen er i en presset situasjon. Nå må det komme opp gode løsninger, hvis ikke trues det med nedslakting av oppdrettslaks og brakklegging av større områder for all oppdrettsvirksomhet", skriver forbunddstyret.

Oppdrettsnæringen skjønner alvoret

Sentrale aktører i oppdrettsnæringen forstår nå situasjonens alvor. I en kronikk skriver konsernsjef og adm. direktør i Marine Harvest, Norges største oppdrettsselskap, at det må til omfattende strukturelle endringer av oppdrettsindustrien for å hanskes med den dramatiske lakselussituasjonen.

Et slikt tiltak vil være et steg i riktig retning, men må kombineres med økt myndighetsinngripen dersom man på sikt skal ha en bærekraftig oppdrettsindustri.

LES OGSÅ:

Sesongstart i Lågen

Altalaks på tilbud

Laksefiske - hør på laksesladder

Oppgitt over politikere

Forbundstyret retter oppmerksomhet på det faktum av i denne vanskelige tiden for både næring og villaks, så velger enkelte allikevel å fremme forslag om at villaksen må ofres til fordel for oppdrettsvirksomheten.

- Jeg vil helt klart velge oppdrettsnæringen fremfor en næring som er rettet mot fritidsmarkedet, sier Frøya-ordfører Hans Stølan (Ap).

LAKS OG SJØØRETT: Norges Jeger- og fiskerforbund er bekymret for villaksen, og peke rpå lakselus som den største trusselen. Spprtsfiskere opplever sviktende fiske over store deler av landet - både etter laks (i forgrunnen) og sjøørret(midten).
LAKS OG SJØØRETT: Norges Jeger- og fiskerforbund er bekymret for villaksen, og peke rpå lakselus som den største trusselen. Spprtsfiskere opplever sviktende fiske over store deler av landet - både etter laks (i forgrunnen) og sjøørret(midten). Foto: NJFF

Utsagnet er mildt sagt oppsiktsvekkende, tordner NJFF - og peker på at Norge gjennom å underskrive en rekke avtaler og konvensjoner har forpliktet oss til å ta vare på arter og deres leveområder. For villaksen er den nordatlantiske laksevernkonvensjonen NASCO særlig forpliktende, der det settes fokus på Norges ansvar for å ivareta noen av de siste vitale villaksbestandene i Europa.

Det peke også på den nylig vedtatte regjeringserklæringen fra Soria Moria løftes villaksen fram som en av de arter som krever særlig beskyttelse.

Kommende generasjoner

Torstein Moland og hans styre understreker at naturen med sin variasjon i arter og livsmiljøer har en verdi langt ut over det økonomisk nyttbare for vår generasjon.

"Også kommende generasjoner skal kunne oppleve naturens artsrikdom. Med hvilken moralsk rett skal vi kunne velge bort arter fra norsk natur? Hvordan skal vi kunne se våre etterkommere i øynene og forklare at vi med fullt overlegg valgte å utrydde villaksen fra norsk natur da inntektene fra oppdrettsvirksomheten var så verdifull?", heter det i brevet - som avsluttes slik:.

"Om et par måneder vandrer de første laksemoltene ut fra lakseelvene, på sin vei mot oppvekstområdet i havet. Om vi ikke umiddelbart rydder opp i lakselusproblemet vil svært mange av dem gå en sikker død i møte med lakselusa. Dette er ikke til å leve med, verken for villaksen, for oppdrettsnæringen, for Norge som nasjon, eller for hver og en av oss i forhold til kommende generasjoner."

Det er en kjent sak at lakselus er minst like alvorlig for sjøørret som laks.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning