Mangedoblet på få år:

Eksplosiv økning i norsk våpeneksport

I fjor ble det eksportert våpen for over 3 milliarder fra Norge. Norsk våpeneksporten har aldri vært større. Norge er nå verdens 7. største våpeneksportør.

STØRSTE SUKSESS: Våperntårn-systemet Protector fra Kongsberg er norsk våpenindustris største suksess.
STØRSTE SUKSESS: Våperntårn-systemet Protector fra Kongsberg er norsk våpenindustris største suksess. Foto: Bonafede, Håkon
Publisert Oppdatert
BRUKES AV US ARMY: Stryker-styrken til US Army i Irak bruker Protector fra Kongsberg.Bildet er fra øvelse med det norske Forsvaret på Rena Leir i Norge.
BRUKES AV US ARMY: Stryker-styrken til US Army i Irak bruker Protector fra Kongsberg.Bildet er fra øvelse med det norske Forsvaret på Rena Leir i Norge. Foto: Bonafede, Håkon

Protector RWS

Fjernstyrt våpenstasjon produsert av Kongsberg Protech Systems som overtok og videreutviklet produktet fra den opprinnelige utvikleren Vinghøg.

Et gyrostabilisert servosystem lar operatøren til enhver tid sikte på målet uavhengig av kjøretøyets bevegelser. Optimal presisjons blir oppnådd ved at siktelinjen justeres automatisk avhengig av ammunisjonstype, helning på kjøretøyet og avstand til målet.

Protector finnes i en rekke utgaver hvor blant annet 12,7mm mitraljøse, FN Minimi maskingevær og 40mm granatkaster kan installeres.

Protector har i dag 90% av verdensmarkedet. Systemet leveres til 16 land, mens USA er den største kunden. Protector brukes allerede på amerikanske og australske kjøretøy i Irak. I januar ble de første enhetene tatt i bruk av norske styrker i Afghanistan.

Hittil har Kongsberg Protech Systems inngått kontrakter på levering av ca. 11 000 våpentårn med en stykkpris på rundt en million kroner.

(Kilder: Wikipedia, tu.no)

Tallenes tale er klinkende klar: Norge selger våpen som aldri før. Vi er en viktig bidragsyter til amerikansk krigføring, ikke minst i Irak.

7. største våpeneksportør

Norsk våpeneksport ble tredoblet fra 2000 til 2007. Fra 2007 til 2008 økte den med ytterligere 44,5 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. I fjor ble det solgt våpen for 3,096 milliarder til utlandet. Den norske våpeneksporten har aldri vært høyere. I dag er Norge verdens 7. største våpeneksportør.

Øker på grunn av USAs krig i Irak

Økningen i den norske våpeneksporten skyldes hovedsakelig USAs enorme militærforbruk på grunn av krigen i Irak. Her er allerede 500 norske våpentårn i bruk. US Army har i tillegg levert en gigantordre på ytterligere 6500 Protector-stasjoner fram til 2012.

Norges største våpenkontrakt noensinne

Våpensystemet Remote Weapon Station (RWS) Protector er med dette blitt norsk våpenindustris største suksess. Høsten 2007 inngikk Kongsberg Protech Systems en rammeavtale med det amerikanske forsvaret om leveranser til en verdi på åtte milliarder kroner. Det er Norges største våpenkontrakt noensinne.

Protector RWS: Dødelig på første skudd

Mange norske bedrifter

Andre norske eksportører av krigsmateriell er Hurum-bedriften Chemring Nobel som leverer rakettdrivstoff til Hellfire og Javelin missiler. Ifølge Lockheed Martin er 3000 eksemplarer av Hellfire avfyrt så langt i krigen mot terror. Israel har også avfyrt Hellfire raketter fra sine angrepshelikoptre mot mål i Libanon og Gaza.

Størstedelen av leveransene til Trondheimsbedriften Nacre har vært til USA, der sambandssystemet Quiet Pro blant annet brukes av US Marine Corps og Navy Seals.

12,7 multipurpose - en salgssuksess

Også ammunisjonsprodusenten Nammo på Raufoss, hvor staten har 50% eierandel, har størsteparten av inntektene sine fra eksport. En av de største salgssuksessene er såkalt multi purpose ammunisjon til 12,7mm mitraljøser med eksploderende virkning.

(Kilder: Norwatch, STREK)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning