Stor ørret fra land

– Følg ørretmaten og tenk som en fisk, sier Morten Minde, som har tatt mange storfisker fra land.

Vårfiske etter ørret. (Foto: Dag Kjelsaas)
Vårfiske etter ørret. (Foto: Dag Kjelsaas)
Publisert Oppdatert

Ta stor ørret: Det er kanskje ikke så rart at mange foretrekker båt i store vann. Man kan miste motet når man står ved vannkanten og ser utover det store vannspeilet. Med båt kan man oppsøke fisken på en helt annen måte, og bruke annet utstyr; dyprigg, markdrag, ekkolodd, og mange stenger. Men en båtløs storørretfisker er ikke rådløs!

- Man må lete etter den store fisken. Når fisken er funnet, må den overlistes. Det er en grunn til at den store fisken er blitt gammel: Den er lur, sier Morten Minde.

- Følg ørretmaten

Selv om Morten er en ung mann, har han lang fartstid som ørretfisker. Årlig hilser han på rugger over 3 kilo.

Hvor han fisker? Overalt. I Tyrifjorden, i mindre vann på Hadeland og på Østlandet ellers, i Randselva og andre store elver, i utlandet. Kort sagt: Der det er fisk å få.

- Det finnes to slags storørret; stor ørret og storørret. Den siste typen lever nesten utelukkende på fiskediett og vokser seg raskt stor. Men også "vanlig" ørret blir skikkelig stor hvis den lever i et vann med gode næringsforhold og får være i fred lenge nok til å bli gammel. Også disse tar annen fisk og andre store bytter når sjansen byr seg.

- Ørret på 5-8 kilo finnes i flere vann enn de fleste er klar over. De kan gå midt uti vann med et visst fiskepress og båtforbud, eller i vann det sjelden fiskes i. I næringsrike vann kan det bli stor populasjon av storfisk. Er fiskepresset hardt og det ikke praktiseres fang og slipp, forrykkes balansen snart, og vannene blir overbefolket.

Ørreten stedbundet

Ørreten er stedbundet. Den har sin faste standplass, og et skjulested et stykke unna. Fiskene som velger de standplassene som er vanskeligst tilgjengelig for fiskere og predatorer, overlever lengst - og blir størst.

- Når vi skal fiske, er utgangspunktet at ørreten følger maten. En fisk vil velge den maten som er enklest tilgjengelig for den i størst mengder. Dette må vi utnytte. Prøv å imitere maten og presenter den på en fristende måte på riktig sted. Studer dybdekart over vann og elver hvis det finnes, lær mest mulig om ørreten. Tenk som en fisk når du fisker, sier Morten.

Uvær er fiskevær

Den som vil fiske stor ørret med sluk, bør prøve seg når det er dårlig vær!

Dårlig vær er bra fiskevær, også etter storørret. Snø, regn, tordenvær og vind gir best fiske etter stor fisk med sluk. Da reagerer ikke småfisken så spontant, og de store kan gjemme seg i en urolig vannoverflate. På blankt vann er det ifølge Morten Minde nesten håpløst å få virkelig stor ørret på sluk. Hans råd er enten å gå hjem eller ta fram fluestanga.

Fra gammelt av har vi hørt at fiske i nordavind eller fullmåne er bortimot nytteløst. Dette avfeier Morten Minde som overtro og tull.

- Fisken må ha mat, uansett. Jeg har fått like mye fisk i fullmåne og nordavind som ellers.

Uvær får den store fisken, som vanligvis står midt uti, til å trekke inn mot land. Natta er den beste tida. Det er nesten umulig å få stor fisk på sluk midt på dagen når det er klekking. Fisken går etter insekter, og fluestang er tingen å satse på.

- Fisker som blir store i små vann, vil generelt vandre mye. Rundt øyer er effektive områder for fisken å beite, og dermed gode fiskeplasser. Ikke fisk på dype partier. Stille vann, gjerne med grønne, næringsrike områder, er bra. Tenk på hvor det produseres mest mat. Småfisken beiter på det grønne, og dermed er også den store fisken her. I godt kultiverte vann kan de store fiskene ha blitt tatt mange ganger før og er vanskelige å lure, sier Morten Minde.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning