Elgjakt:

Hvor er elgen?

Ingen vet hvor haren hopper eller hvor elgen befinner seg i terrenget. Erfarne elgjegere har likevel gjort seg opp noen meninger om hvor sannsynligheten er størst for å finne elg i elgjakta.

OKSENE ofrer familien for å stikke seg vekk og unngå jegerne. (Foto: Jørund Lien)
OKSENE ofrer familien for å stikke seg vekk og unngå jegerne. (Foto: Jørund Lien)
Publisert Oppdatert

Elgjakt: Elgen søker som annet vilt mat og skjul fra fiender. Dermed finner du sjelden elg i glissen, ensartet skog eller midt på åpne hogster eller på snaufjellet. Unntaket kan være ungdyr, som er mindre erfarne og "dumme".

Følg sola

Det er i timene rundt soloppgang og solnedgang elgen er mest i bevegelse, og dyra bruker både terrenget og mørke som skjul.

Midt på dagen ligger dyra som oftest mer eller mindre i ro, på såkalte dagleier. Storoksene er sky og vare, og velger oftest oversiktlige, høytliggende plasser i terrenget som dagleie, hvor de kan ligge med oversikt over sitt eget innspor.

Eldre kuer kan også bli ganske smarte og slu, og oppføre seg og bruke terrenget på samme måte som storoksene.

Lure tips

Villmarksliv har vært i kontakt med en rekke erfarne elgjegere og her følger et sammendrag av tips og råd for hvor det kan lønne seg å lete etter elg.

  • Elgen ligger gjerne litt høyt i terrenget, noe som sikrer utsyn og v ærtrekk. Elgen bruker i det hele tatt luktesansen mye for å holde oversikten over området rundt seg. Det typiske er et elgen ligger med vind i ryggen og utsyn fraværs.
  • Elgen legger seg helst i skjul, men ikke midt i tettet. Det skal væ re åpninger og utsynsmuligheter på liggeplassene. Områder med skog av varierende tetthet og sammensetning, er god områder for elg.
  • Ofte kan man finne elg ganske nær åpne, matrike plasser i terrenget, for eksempel jorder eller hogstflater. I ly av overhengende skog med utsyn utover lysningen/matfatet, og med værtrekken bak seg, kan det ligge elg.
  • Ved, og ofte i, øvre del av slukter og skar i terrenget, store stikryss og/eller andre naturlige møteplasser i terrenget, vil det ofte ligge elg.
  • Storoksene er nevnt, de vil ofte ligge litt unna resten av familiegruppen når de er sammen med dem, men snuta motsatt vei. Her er det mulighet for rask retrett, gjerne ned ei slukt eller inn i en skautette. Med andre ord: storoksen ligger slik at den "ofrer" familien for å stikke seg vekk hvis det kommer uønsket besøk mot liggeplassen!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning