Valg av valp

Hannhund eller tispe?

Ved valg av valp og hvorvidt du kjøper hannhund eller tispe er det en del momenter som bør tas i betraktning...

Valg av valp - tispe eller hannhund? Det er spørsmålet. Svaret er å definere dine behov, og huske at en jakthund lever 10-12 år. (Foto: Bjørn Brendbakken)
Valg av valp - tispe eller hannhund? Det er spørsmålet. Svaret er å definere dine behov, og huske at en jakthund lever 10-12 år. (Foto: Bjørn Brendbakken)
Publisert Oppdatert
Kjønnet er ikke det eneste som bestemmer jakthundens prestasjoner. Men det betyr en del. (Foto: Tomas Johansson)
Kjønnet er ikke det eneste som bestemmer jakthundens prestasjoner. Men det betyr en del. (Foto: Tomas Johansson)

Valg av valp: Valpekjøpere leser gjerne bøker og spør forståsegpåere. Stort sett får de råd det går an å forholde seg til, men med et unntak: nemlig med hensyn til hvilket kjønn de bør velge. Her spriker bastante meninger i alle retninger - og skaper forvirring.

Hann eller hunn?

Det er ofte store, individuelle forskjeller fra hund til hund, rase til rase og genetiske variasjoner innenfor den enkelte rase. Dermed kan det være grunn til å starte resonnementet i riktig ende før valget tas: La oss skille mellom absolutte og variable momenter - og analysere konsekvensene. Deretter kan du treffe ditt valg.

Tisper får normalt løpetid to ganger i året. Det innebærer at tisper er mer eller mindre indisponert for jakt eller jakttrening ca. to måneder i året. Minst en av disse periodene vil nødvendigvis ramme enten jakt- eller treningssesongen. Dette kan være dramatisk. Du løper risiko for tjuvparring, og at tispa fra naturens hånd er gjort psykisk indisponert for alt annet enn formeringsprosessen.

Den mentale forandringen inntreffer vanligvis under "førbrunsten" - to til tre uker før fysiske tegn på løpetid. I varierende grad gir dette forandring i jaktlyst, luktesans og oppførsel. Enkelt sagt: tispeeiere vet i deler av året ikke hva slags jakthund de har til rådighet.

Tisper får vanligvis løpetid regelmessig og ca. hver sjette måned. Noen er heldig, og får tisper som har løpetid en gang i året, og utenfor jaktsesongen. Da kan du med en viss grad av nøyaktighet regne ut om du har jakthund ved jaktstart eller ikke. Vær klar over at for eksempel valpekull forskyver neste løpetid med en måned eller to.

Løpetid kan reguleres

Ved hormonell behandling kan løpetid påføres, eller utsettes. Erfaring har gjort mange skeptiske til dette. Livmorbetennelse er en dramatisk konsekvens. Nedsatt fruktbarhet, uregelmessig/uteblitt løpetid er andre mulige konsekvenser. Tisper man vet ikke skal avles på kan ifølge undersøkelser relativt trygt hormonbehandles.

Innbilt svangerskap er enkelte tispers svøpe. Tispa oppfører seg som "gravid" uten å være det. Fenomenet skyldes en hormonforstyrrelse, og kommer gjerne igjen, etter hver løpetid. Dette er vanskelig å behandle. I verste fall: du har en jakthund som fire-seks måneder av året, pluss løpetid, er ubrukelig som jakthund. De verste tilfellene får økt bukomfang, melk i pattene, mentale "fødsler", amming etc., etc.

Men, det finnes tisper som jager gjennom det meste av svangerskapet, og stikker til skogs og loser dagen etter valpefødsel? Ta høyde for at dette kan være arvelig. Tispas prestasjonsevne på jaktprøver kan gi en indikasjon.

Tidspunkt for løpetid kan velges, til en viss grad. De fleste valper fødes fra januar til mai. Mange valpekjøpere vil ha valp i sommerferien. Dette gir god tid og anledning til preging, og en unghund som er klar til innjaging i høstjakta. Det de fleste som kjøper tispe på våren ikke tenker på er at tidspunktet for tispas første løpetid bestemmer senere løpetider. Der fleste ungtisper får sin første løpetid i 7. til 10. levemåned. Med andre ord: de fleste av disse tispene vil få sin første løpetid i jaktsesongen. Kanskje er det smart å velge valp med fødselstidspunkt som skyver første løpetid utover den viktigste jaktperioden for rasen.

Hannhunder har ikke regelmessig brunstsyklus. Men er i såkalt brunstberedskap hele året. Det betyr at brunstatferden settes i gang av tispenes brunstlukt. Altså: Et problem som aldri kan administreres bort når det oppstår. Enkelte hanner har sterkere drifter enn andre. Dette gir seg ofte utslag i økt markering. Enkelte hannhunder kan både i jaktsituasjoner og ellers legge ut på lengre streiftog for å sjekke om det finnes brunstige tisper i området. Problemet observers særlig blant støvere og elghunder, og enkelte settere. Blant dachshunder og terriere er problemet mindre.

Jaktlige kjønnsforskjeller

Det hevdes ofte at hannhunder blir senere jaktmodne enn tisper. Ingen statistikker viser det. Hvis denne tilbøyeligheten stemmer, om teorien stemmer, kan det like godt tillegges variasjoner mellom raser som kjønn.

Artikkelforfatteren ser derimot en krystallklar sammenheng mellom at hunder som selv var tidlig jaktmodne har gitt tidlig jaktmodne avkom, av begge kjønn. Når det gjelder drivende hunder, skal det sies at man sjelden finner den herlige intensiteten og nyanseringen av losføringen hos hanner som de beste tispene kan by på.

Med hensyn til styrke og utholdenhet ser jeg ingen generelle forskjeller mellom tispe og hannhund. Men, det finnes nyanser at karakterforskjeller mellom hannhunder og tisper. Dette er det fornuftig å være klar over og vurdere før anskaffelse av valp. Ikke minst for å tilpasse hunden etter familieforhold etc.

Alle hunder fødes med en grad av rangpotensial. En høyrangert hannhund vil hele livet prøve å komme seg i alfaposisjon i mye større grad enn de aller fleste tisper. Det er høyrangerte hannhunder som blir så byttebeviste at de prøver å jage deg fra fallet. Et mildt menneske med stor familie bør ikke velge den mest brautende valpen i flokken hvis det velges hannhund. Husk: det er ingen regel at de mest høyrangerte blir de beste jakthundene!

Flokkdiplomati

Tispenes flokkhevdelsesinstinkt bygger på hormoner og er i større grad situasjonsbestemt. Det finnes rangstridigheter blant tisper, men disse instinktene er sterkest i brunstperioden og ynglesesongen. Med andre ord: de fleste tisper er mer fordragelig mot sin øvrige familie enn høyrangerte hannhunder. På den annen side er høyrangerte tisper mer uberegnelig mot familiens småbarn under løpetid og med nyfødte valper i hus. Det finnes i tillegg store rasevariasjoner.

Utenom jakta

Spørsmålet om hvilket kjønns om er best egnet til å holde seg til husene ukoblet utenfor jakttiden besvares oftest med tispe. Men for jakthunder med nedarvet og stor pasjon for søk og god jaktlys er svaret: ingen.

Kjønnsspesifikke sykdommer er utelatt i denne artikkelen - de kan som oftest kureres. Det viktigste er din jakt, din hjemmesituasjon og din egen magefølelse. Sett deg klare mål for hva du skal vektlegge før du ser valpene og velger hannhund eller tispe. En god jakthund skal være ledsager og kompis i 10-12 år. Får du ikke tak i det du vil ha, så vent!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning