Hagle + kikkert = sant?

Til spesielle formål, og for enkelte jegere, er bruk av kikkertsikte til hagleskyting en fordel.

KOMBIJEGEREN kan fra tid til annen trenge å beherske hagleskyting med optisk sikte.(Foto: Thor Olav Moen)
KOMBIJEGEREN kan fra tid til annen trenge å beherske hagleskyting med optisk sikte.(Foto: Thor Olav Moen)
Publisert Oppdatert

Hagleskyting og kikkertsikte: La oss like godt slå det fast en gang for alle: Hadde det vært en stor fordel med kikkertsikte på hagler til fluktskyting, så ville det vært vanlig. Og det er det ikke. I de fleste tilfeller, for de fleste jegere, er vanlige haglesikter det beste.

Fiberoptikk

- Hvis man ikke er god med hagla, kan mange ha nytte av et fiberoptisk forsikte. De som har et rør utenpå er de beste. Røret sørger for å konsentrere lyspunktet slik at det bare synes for øyet når våpenet peker riktig mot målet. Slike sikter «tvinger» skytteren til å holde hodet ned til kolben. Årsaken er den samme; prikken synes ikke hvis hodet holdes feil. Nettopp denne feilen fører til mange bom, på banen, men særlig på jakt. Jegeren forsøker å få oversikt over situasjonen og hever hodet, med bomskudd som resultat, sier Willy Røgeberg, innehaver av Løwenskioldbanen skytesenter.

Holografiske sikter

Røgeberg mener sikter som projiserer et trådkors eller en prikk på en «skjerm» (holosight osv), kan ha sine fordeler til skyting med hagleløpet på kombi eller drilling i den forstand at siktepunktet kan sees selv om skytteren har en noe skjev vinkel på våpenet. Det kan være tilfelle ved raske skudd på kort hold, for eksempel under drivjakt.

Tre forutsetninger

- Det faktum at kikkertsikter og rødpunktsikter av type aimpoint er avhengig av at skytteren snevrer inn synsfeltet for å få målet i fokus, er den største ulempen med å bruke dette til fluktskyting med hagle, påpeker Røgeberg.

img

PÅ KORNET: litt uvanlig, men det funker! (Foto: Thor Olav Moen)

- Skal man brukte optiske siktemidler med rør, så må det være lavforstørrende med bredt synsfelt, for å gi oversikt. Det er en fordel med sikter med lang øyeavstand. Det gir mulighet til å se rundt siktet med begge øynene åpne, og fortsatt kunne bruke trådkorset/siktepunktet. Det er en ubetinget fordel å skyte med begge øynene åpne når kikkertsikte brukes til hagleskyting. Med aimpoint er det nesten en forutsetning. Men da kan det fungere ganske bra for skyttere som er øvet i dette, sier Røgeberg.

Likt anlegg og presisjon

En fordel som oppnås med fibersikter er at det gir likt, og riktig, anlegg ifra skudd til skudd. Det samme vil man oppnå med å bruke optiske svikter på hagla/kombivåpenet. For å se siktepunktet må våpenet være montert likt fra gang til gang, ellers ser man bare svart i siktet. Dette er i og for seg en fordel, men:

- Det holder ikke å ha våpenet riktig montert for å se trådkorset hvis det tar så lang tid - eller synsfeltet er så snevert - at skytteren ikke rekker å finne målet, påpeker Røgeberg.

Lær deg begge deler!

- Det beste er å lære seg to ting: Rifleskyting og hagleskyting. Det er grunnleggende forskjellig! Se bare på skytestillinger: Rifleskytteren står rakt oppreist, hagleskyttere skal ligge frampå. Dette på grunn av drivet og bevegelsen i hagleskuddet kontra ønsket om målfiksering i rifleskyting, og ikke minst for rekylopptak og avtrekk. Med rifle skal det tas presspunktavtrekk, mens hagleskytteren skal følge på gjennom målet og klippe skuddet mens bevegelsen/svingen fortsetter, sier Røgeberg.

Nettopp her er det noe å lære for den som har tenkt å jakte med kombivåpen med optiske siktemidler, mener den erfarne skytteren:

- Kombiner skytestillingene, og tenk på avtrekk og rekylopptak når man skyter med hagle og optiske siktemidler. Det er viktig å trene på dette. Bare ved trening blir man bedre, og forstår hva som fungerer. Alt fra å kaste opp, montere våpenet og følge på med riktig siktebilde, er treningssaker.

Reduser innskytingsavstanden

I Norge er det vanlig å skyte inn rifleløpet i kombinertvåpen på 100 meter. I utlandet er 50-60 meter vanlig. Årsaken er åpenbar: Kombinertvåpen er kortholdsvåpen, og ved å ha kortere innskytingsavstand vil man treffe bedre med hagleløp(ene) på korte hold.

img

KOMBIJEGEREN kan fra tid til annen trenge å beherske hagleskyting med optisk sikte. (Foto: Thor Olav Moen)

- Optiske sikter monteres noen centimeter over løpene. Dermed vil siktepunktet ligge over i forhold til sentrum av haglesvermen. Haglesvermen trenger litt tid på å åpne seg. På normale haglehold, 20-30 meter, har disse centimeterne lite å si, man treffer uansett, svermen er jo rundt en meter i omkrets! Men på kort hold vil haglesvermen kunne treffe under der trådkorset plasseres. Krysningspunktet for kulebanen kan brukes som utgangspunkt for å finne en fornuftig innskytingsavstand. Grovt sagt kan man dele innskytingsavstand på tre, altså krysses kulebanen og treffpunktet er likt på 100 og 33 meter for rifle, tilsvarende på 75 og 25, 50 og 16,7 meter.

Tilsvarende må hagler uten rifleløp med optiske sikter skytes inn - på moderat hold.

- I veien for deg?

Han konklusjon er følgende: Kikkertsikte eller rødpunktsikter på hagla er i utgangspunktet i veien, og bare det.

- Det strider mot all hagleskytingsteori å ha på optiske siktemidler. Under hagleskyting skal man montere våpenet, finne målet i siktebildet, følge målet gjennom svingen og avfyre skuddet uten å stoppe børsa. Dette blir vanskelig med kikkertsikte. Med sikter med høy forstørrelse vil man måtte ha målet utenfor siktet i skuddøyeblikket på grunn av det smale synsfeltet, sier Røgeberg.

Les også: Skyting oppover og nedover

Spesielle bruksområder

Til figurjakt er det ganske vanlig å bruke aimpoint/rødpunktsikte på hagla. Dette gjøres fordi det gjør det enklere å beregne foranholdet og kunne sikte nøyaktig for å oppnå kjernetreff. Under figurjakt telles antall hagl i blinken, derfor er det viktig å treffe med «midten av haglskura».

Til skyting med slug, hvor det er vesentlig å plassere skuddet nøyaktig (som med rifle) er aimpoint eller kikkertsikte på hagle vanlig. Enkelte velger også optisk siktemiddel når de jakter rev på åte med hagle. Dette først og fremst for å ha mulighet til noe bedre plassering av haglsvermen i dårlig lys. Vesensforskjellen under sistnevnte jaktform er at målet (reven) står stille.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning