Flekkskaterekorden slettes

Terje Nordtvedts drøyt 20 år gamle norgesrekord på flekkskate har de siste årene fått en del oppmerksomhet. Skaten ble artsbestemt av forskere ved Zoologisk museum i Oslo, men nyere undersøkelser setter spørsmålstegn ved om det virkelig er en flekkskate – en art som normalt ikke er utbredt lenger nord enn Den engelske kanal.

Publisert Oppdatert

Kunnskapen om norske skater har vært svært dårlig, men de siste årene har flere forskningsmiljøer og privatpersoner i tilknytning til miljøet rundt Firskersiden.no forsøkt å lære mer om utbredelsen til skater i Norge, og riktig identifikasjon av denne vanskelige fiskegruppen. Samarbeid med forskere i Storbritannia, der kunnskapen om disse artene er langt høyere enn i Norge, har også gitt verdifull informasjon. I en artikkel i tidsskriftet Biolog (nr. 3 2007) argumenterer Irvin Kilde, biologistudent ved NTNU, for at den angivelige flekkskaterekorden egentlig er en vanlig piggskate - en art som kan være svært variabel i fargetegningene. Blant annet er de lyse og svarte båndene på halen et tydelig tegn på at dette er en piggskate. Det har heller ikke lykkes å fange flere flekkskater i Lygninfjorden, på tross av de mange skatefangstene der de siste årene.

På bakgrunn av dette, konkluderer norgesrekordjuryen med at flekkskaterekorden er for dårlig dokumentert, og at den slettes.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning