Skogsfugljakt:

Ettersøk uten hund

Noen retningslinjer kan gjøre det enklere å finne igjen påskutt fugl når det jaktes skogsfugl uten hund. For mye fugl ligger igjen etter skogsfugljegere!

STØKKJEGER uten hund. Ha skudd i børsa og sansene skjerpet når du går på ettersøk etter skadet fugl. Påskutt fugl kan trykk hardt og fly opp plutselig, og på kort hold!. (Foto: Yngve Ask)
STØKKJEGER uten hund. Ha skudd i børsa og sansene skjerpet når du går på ettersøk etter skadet fugl. Påskutt fugl kan trykk hardt og fly opp plutselig, og på kort hold!. (Foto: Yngve Ask)
Publisert Oppdatert

Støkkjakt etter skogsfugl: Under støkkjakt på skogsfugl står sjelden antall skudd i stil med antall felt vilt. Jakt på skogsfugl på hjemmebane byr på kjappe skudd i små åpninger i skogen.

Skogsfuglen benytter terreng og vegetasjon og forsvinner raskt i skjul. Skal sjansen utnyttes, må det gå raskt. Det er opplagt at en god del av fuglene som jegerne skyter etter, men som ikke faller «smellen», har et eller flere hagl i kroppen. Noen vil klare seg bra, andre vil være så alvorlig skadet at de går i bakken i løpet av noen hundre meter.

En fuglehund finner mye mer skadd fugl enn en jeger uten hund. Derfor kan noen retningslinjer for ettersøk uten hund være greit.

Mange feller - vanskelige skudd

Det er ikke bare fluktskudd som er vanskelige. Skudd mot sittende fugl kan gi ubehagelige overraskelser. Mange skadeskytinger skjer når jegeren skyter mot fugl som sitter i veden, eller på topp, eller på fugl som flyr opp. Skogsfugl, særlig storfugl, er store fugler. Dette gir rom for å feilbedømme avstanden.

Kombinert med tykt fjærlag kan det gjøre at det jegeren tror er et opplagt drepende skudd, blir en skadeskyting. En sittende fugl beskyttes effektivt mot haglene av vingene. På avstander over 30 meter, eller hvis det er kjerr eller greiner i skuddfeltet, blir fuglen ofte bare lett skadet.

img

Å FINNE en skadeskutt skogsfugl uten hjelp av hund er ikke lett, men det lar seg gjøre. (Foto: Yngve Ask)

Trefflaten på skogsfugl er stor. Selv om vitale deler unngås, kan mer perifere skader ofte bli resultatet av halvgode skudd.

Mange har nok opplevd at det de trodde var en sikker felling, ender med at fuglen flyr videre mens den sakte mister høyde. Gammel fugl utnytter ofte vegetasjonen som skjul når den flyr vekk fra jegeren og viser seg bare korte øyeblikk, noe som gir minimale skuddsjanser. I slike situasjoner bør man selvfølgelig ikke skyte.

Som under all annen jakt bør det bør det alltid etterstrebes rene skudd, ikke for langt hold, og det skal ikke være greiner og kvist i skuddfeltet. Dette er kanskje enda viktige under haglejakt på så pass stort vilt, enn når det jaktes mindre vilt.

Også med rifle - toppjakt

Ved bruk av rifle på skogsfugljakt er helmantlede kuler vanlig. Dette for å unngå store kjøttødeleggelser. En helmantlet kule lager liten sårkanal, og ved dårlige treff fører dette ofte til skadeskyting. Ofte treff i tarmene og/eller vingene. Ved slike treff slipper fuglen seg gjerne ut fra tretoppen og forsvinner i glideflukt, kanskje flere hundre meter før den endelig faller.

En fugl som slipper ned beina i flukten er dødelig truffet, og kan vanligvis plukkes opp få meter unna skuddplassen.

Skogsfugl er store og viser ikke alltid treffmarkering. Fluktruten eller flygesettet endres kanskje en anelse, men jegeren har ofte problemer med å observere dette i raske situasjoner. Mange fugler blir ikke funnet fordi skudd som traff bedømmes som bomskudd.

Ta kompasskurs

En skogsfugl kan fly mye lenger enn bedømmelsen av avstanden i skuddøyeblikket skulle tilsi. Merk deg først og fremst hvor du sto når skuddet ble løsnet, hvor fuglen befant seg i skuddøyeblikket og fuglens fluktretning. Merk gjerne stedene med kreppapir, tau eller annet.

Se etter fjær og dun på stedet der fuglen var da skuddet gikk. Ved fluktskudd synes det ofte hvis fjær skytes av få meter unna skuddplassen. Slik kan man gjøre seg opp en mening om hvor fuglen er truffet.

img

FUGLEN skal helst henge på sekken rett etter skuddet. (Foto: Yngve Ask)

Vent 10-15 minutter før du begynner å gå i fuglens fluktretning. En gammel regel sier at du kan finne igjen påskutt skogsfugl ved å ta ut kompasskursen på den påskutte fuglens fluktretning. Derfor bør jegeren avsøke en strekning på minst 500 meter, helst en kilometer i kompassretning den veien fuglen forsvant.

Ikke gi deg!

Noter hvilken retning fuglen fløy og skynd deg til roten av treet som fuglen lettet fra. Fem-ti minutters leting er ikke nok!

Den vanligste formen for skadeskyting er vingeskudd. En vingeskutt fugl vil løpe unna på bakken, og kan løpe både fort og langt. Særlig gjelder dette for storfugl og orrfugl - jerpa er vanligvis noe langsommere.

Fuglen kan også fortsette i lufta, og nesten alltid i rett linje etter hode- eller kroppstreff. Gå i rett linje med fuglens fluktretning når du begynner ettersøket. Orrhaner kan skjene litt mer i flukten enn andre skogsfugler, men den flyr vanligvis rett fram.

Finnes det blodspor, er slingring et tegn på at fuglen taper høyde eller snart ikke orker å løpe unna på bakken lenger. Fører sporet mot et skogholt eller en bratt åsside, kan man regne med at fuglen befinner seg i nærheten. Fuglen kan bite seg fast i en grein eller bli liggende i barhenget.

Hvor er nedslaget?

Bruk ørene godt rett etter skuddet, og lytt etter lyden av kvist og greiner som brekker når fuglen går i bakken.

Det er ikke så ofte jegeren ser fuglen treffe bakken at den ikke ligger der. Men det skjer ofte at fuglen flyr videre etter skuddet og jegeren hører et nedslag i skogen et stykke unna. Da er det viktig å merke seg retningen og estimere avstanden til nedslaget.

Stedet man tror fuglen gikk i bakken bør markeres. Finner man fjær eller blod har man et godt utgangspunkt for ettersøket. Men sjansene for at søket må utvides mye er store. Etter at markeringen er utført, skal nærområdet utforskes i stadig større sirkler.

Kommer plutselig

Bruk øyne og ører når du går etter påskutt fugl. Skadet fugl trykker ofte hardt, og kan fly opp på svært kort hold. Den skadeskutte fuglen kan lette idet du nærmer deg og forsvinne i ly av vegetasjonen før den faller på nytt.

img

HUNDEN finner skadet fugl lettere enn jegere, av åpenbare grunner. Her har engelsksetteren apportert en orrhane. (Foto: Yngve Ask)

En hardt skadet skogsfugl forsøker ofte å gjemme seg i nærheten av nedslagsstedet. Hønsefugl kan presse seg inn i svært små hull, og stikker du hånden inn slike steder kan du faktisk oppleve kontakt med halefjær.

Steder å se etter skogsfugl

Skadeskutt fugl oppsøker skjul, og det finner den oftest her:

  • I tette snar
  • Under rotvelter
  • Under tette røtter
  • Under tette graner
  • Under død, gammel vegetasjon
  • Under steiner og i urer

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning